Amatu meistari – pilsētas izaugsmes apliecinājums
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

2015.gada 26. maijā Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) sadarbībā ar Latvijas Amatniecības kameru jau trešo reizi notika Jelgavas pilsētas Latvijas amatniecības kameras amata meistaru godināšana. Kā uzsvēra Jelgavas pilsētas priekšsēdētājs Andris Rāviņš, Jelgavas pilsētā amata meistaru godināšana kļuvusi par jauku tradīciju, kas bagātina arī pilsētas svētku programmu, kas šogad noris īpašā – 750. dzimšanas dienas zīmē.

Likumsakarīgi, ka jubilejas gadā nākas atskatīties pagātnē un izvērtēt sasniegto. Amata prasme un meistarība jau izsenis ir bijusi neatsverams dzinulis jebkuras apdzīvotas teritorijas uzplaukumam. Tā tas ir saglabājies arī līdz mūsdienām, jo virzība uz priekšu iespējama tikai darot, tāpēc priekšsēdētājs rosināja amata meistaru parasmes likt lietā, veidojot savu biznesu, jo uzņēmējdarbības attīstīšana ir viens no priekšnoteikumiem kopējai pilsētas izaugsmei.

ZRKAC direktore Sarmīte Vīksna, kopā ar Domes priekšsēdētāju jaunajiem amata meistariem pasniedza īpašu dāvanu – metāla plāksni, uz kuras norādīts viņa vārds, uzvārds un amats. Amatu saime no līdz šim jau apzinātajiem 52 meistariem ir augusi, kuplinot kopējo skaitu vēl par sešiem aroda lietpratējiem, pārstāvot šādas nozares:

  • Regīna Karaša, friziera amata meistars;
  • Sanita Lūse, florista amata meistars;
  • Guntis Lokmanis, transporta līdzekļu krāsotāja amata meistars;
  • Imants Freipičs, mēbeļu galdnieka amata meistars;
  • Tamāra Tauriņa, friziera amata meistars;
  • Aina Smilga, friziera amata meistars.

S. Vīksna uzsvēra, ka katram amata meistaram ir jābūt lepnam par savu amata prasmi un pasākuma laikā novēlēja sajust to īpašo prieka sajūtu par darīto darbu,  izbaudīt arī tā augļus, satiekot arī citus amata brāļus šajā meistarības atzīmēšanas dienā.

Latvijas Amatniecības kameras prezidents Vilnis Kazāks izteica atzinību Jelgavas pilsētai un tās vadībai par brīnišķīgās idejas realizāciju, jo citas Latvijas pašvaldības arī sākot apsvērt šādas idejas ieviešanu. Tāpat viņš akcentēja, ka ir kopīgi jāstrādā gan pie tā, lai jauniešos radītu interesi būvēt, veidot, izzināt, gan jādomā par savas amata prasmes nodošanu tālāk jaunajai paaudzei.

Tam piekrita arī paši amata meistari, minot konkrētus piemērus, kad daudzas vērtīgas prasmes ir aizgājušas zudībā un nav nodotas tālāk. Runājot par jauniešu intereses veicināšanu radīt lietas pašu rokām, kā pozitīvs piemērs ir jāmin RTU jauniešu un Vilņa Kazāka sadarbība, realizējot radošās darbnīcas bērniem, kur viņi praktiski veic dažādas aktivitātes, apgūstot loģisko domāšanu, spēju saskatīt dažādas likumsakarības un pāri visam sajust prieku par pašu izveidoto.

V. Kazāks dalījās arī savā nākotnes vīzijā par amatniecības nākotnes perspektīvu un to, ka Latvija varētu kļūt par madelandi, vietu, kurā amatniecība būtu dzīves stils un tās iedzīvotāji paši veidotu dažādas praktiskas lietas.

Savukārt ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga Miķelsone atzina, ka latviešu pieticības slieksnim vēl līdz galam neesam pārkāpuši, jo šogad, līdzīgi kā citus gadus, amatniekus atrast un uzrunāt izdevies galvenokārt pateicoties pārējo amata brāļu atsaucībai. Lai veicinātu iekšējā pašlepnuma nostiprināšanu par savām amata prasmēm, kopīgi ar pasākuma dalībniekiem tika nolemts, ka meistari tiks iekļauti Zemgales uzņēmēju katalogā. Tāpēc tad, kad būs nepieciešams uzšūt svētku kleitu, nokrāsot automašīnu vai veikt kādu citu praktisku lietu, vārēsim droši ielūkoties un atrast aroda lietpratēju. Tas veicinās arī ciešākas saites pilsētnieku starpā un sniegs ekonomisko stimulu savas pilsētas izaugsmē un attīstībā.

Arī nākamgad tiks turpināta amata prasmes sumināšanas tradīcija, tāpēc amata meistari aicināti pieteikties un arī izteikt savas idejas tālāki sadarbībai. To var izdarīt pa e-pastu liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv, pa tālruni 63012155, 63012169 vai personīgi ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļā.

Galerija

Amata meistaru godināšana
Atgriezties