Projektā TRANS e-Scouts seniori un jaunieši apguvuši jaunas zināšanas un prasmes
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) 18. maijā notika projekta TRANS e-Scouts noslēguma pasākums. TRANS e-Scouts ir ES atbalstīts projekts, kura mērķis ir veicināt jauniešu un senioru sociālo un digitālo iekļaušanu, kopības sajūtu, paaudžu savstarpējo dialogu un sapratni.

Projekta ietvaros jaunieši, iepriekš apmeklējot 20 stundu apmācību kursu, darbojās kā IKT pasniedzēji, mācot seniorus. Seniori, jauniešu vadībā, apguva zināšanas un prasmes E-pakalpojumu izmantošanā, sociālo tīklu lietošanā, drošā datora un interneta izmantošanā, kā arī citas viņus interesējošas tēmas.

Savukārt seniori darbojās kā jauniešu padomdevēji, dalījās zināšanās un pieredzē, kā risināt dažādas pieaugušo dzīves problēmas. Viņu vadībā jaunieši apguva arī jaunas zināšanas un prasmes, piemēram, skatuves runas pamatus, orientēšanās prasmes dabā, zināšanas par vēstures jautājumiem, veselīgu dzīvesveidu u.c. Arī senioriem pirms kopējām nodarbībām ar jauniešiem notika apmācības, kurās viņi iepazinās ar karjeras jēdziena izpratni mūsdienās, karjeras veidiem, mērķu izvirzīšanu un karjeras plānošanas pamatnosacījumiem.

Savstarpējo apmācību procesā iesaistījās 15 jaunieši no Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Jelgavas 4. vidusskolas, Jelgavas 5. vidusskolas un Latvijas Lauksaimniecības universitātes, kā arī 15 seniori - dažādu profesiju pārstāvji: medicīnas darbinieki, pedagogi, tūrisma speciālisti, vēsturnieki, mediju darbinieki. Savstarpējo apmācību laikā, kura ilgums bija viens mēnesis, seniori un jaunieši darbojās grupās, tiekoties pēc grupas ietvaros izveidota nodarbību grafika. Nodarbības saskaņā ar grupu izveidoto plānu notika Jelgavas Latviešu biedrībā, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā, Jelgavas Pensionāru biedrībā, Jelgavas 1. internātpamatskolā, tika organizēti arī izbraukumi ārpus pilsētas robežām, piemēram, uz Zemgales pilskalniem.

Projekta noslēguma pasākums, kad atkal visi satikās, lai dalītos pieredzē, kā katrai grupai veicies, notika ZRKAC telpās. Pirmajā pasākuma daļā biedrības „Remoss”,  kuru pārstāv arī viens no projekta dalībniekiem, tūrisma speciālistu vadībā, bija jāveic septiņi dažādi uzdevumi. Pirms to izpildes dalībnieki sadalījās divās jauktās komandās: katrā bija gan seniori, gan jaunieši. Uzdevumu izpildē viņiem bija iespēja demonstrēt atjautību, izdomu, sadarbības prasmes, apliecinot paaudžu savstarpējo dialogu un sapratni, kā arī prasmi sastrādāties komandā.

Piemēram, vienā no uzdevumiem dalībniekiem pēc dotā parauga, īpaši tam paredzētā kastē, neredzot savu roku kustības, bija jāsasien dažādi mezgli. Savstarpējā uzticēšanās tika pārbaudīta „aklo vistiņu” uzdevumā. Visi komandas dalībnieki nostājās kolonnā viens aiz otra, uzlikuši rokas priekšā stāvošajam uz pleciem, pie tam ar aizsietām acīm, izņemot pēdējo dalībnieku, kurš kā komandas līderis dodot komandas: uz priekšu, pa kreisi, noliecamies u.tml. nodrošināja uzdevuma izpildi - salasīt vistiņu figūras netālu novietotā groziņā.

Veikuši visus septiņu uzdevumus, demonstrējuši savu atjautību, veiklību un sadarbības prasmes, dalībnieki varēja pievērsties kam mazāk aktīvam. Pasākuma turpinājumā seniori un jaunieši dalījās pieredzē, kā veicies savstarpējo apmācību laikā. Pārrunājot kopīgi pavadīto laiku, dalībnieki atzina, ka nav bijis viegli apvienot savus ikdienas pienākumus ar projekta aktivitātēm, jo pavasaris visiem - gan skolēniem un studentiem, gan senioriem ir ļoti darbīgs laiks. Pozitīvais ir tas, ka abas projektā iesaistītās paaudzes pavadītos mirkļus uzskata par vērtīgiem un tiešām ir daudz ko iemācījušās viena no otras. Daudzi no projektā iesaistītajiem ir apmainījušies ar telefona numuriem un nopietni apsver iespēju turpināt sadarbību, kā arī ar pārliecību saka, ka ir ieguvuši par vienu vai vairākiem draugiem vairāk. Dalībnieki rosināja arī citus jauniešus un seniorus, ja projektam būs turpinājums, noteikti iesaistīties, jo ieguvēji ir abas puses.

Projektu līdzfinansē EK Mūžizglītības programma, un tas tiek īstenots Latvijā, Lietuvā un Horvātijā. Latvijā projekts noris, sadarbojoties Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijai ar Zemgales reģiona kompetenču attīstības centru un Aizkraukles reģionālo Tautskolu.

Vairāk informācijas par projektu mājas lapā: http://escouts2.eu/content/par-projektu

Galerija

Projekta TRANS e-Scouts noslēguma pasākums
Atgriezties