Pirmo reizi konkurss dabaszinātnēs bērnudārzu audzēkņiem
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) 12. maijā pirmo reizi notika konkurss Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu komandām – „Mācies eksperimentējot!”.

Konkursa mazie dalībnieki bija priecīgi par iespēju risināt uzdevumus gan ar „Miniphanomenta”, gan „Mācies eksperimentējot!” metodikas stacijām. Staciju uzdevumi bija vērsti ne tikai intereses veicināšanai par dabaszinātnēm, bet, izmantojot Montesori pedagoģijas elementus, arī uz pašdisciplīnu, loģisko domāšanu un koncentrēšanos. Īpaša svarīga spēja koncentrēties bija dzīvo būtņu – kukaiņu novērojumos.

Konkursa mērķis bija bērnu intereses par dabaszinātņu un tehnikas jomu attīstīšana, radošuma un komandas darba veicināšana. Konkursā pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi savu bērnudārzu pārstāvēja komandā, kurā bija 6 bērni un audzinātāja. Kopumā piedalījās 8 komandas no šādām pirmskolas izglītības iestādēm: „Kāpēcīši”, „Kamolītis”, „Vārpiņa”, „Zemenīte”, „Lācītis”, „Pasaciņa”, „Gaismiņa”, „Rotaļa”.

Mazie jelgavnieki bija jau iepriekš sagatavojuši savas komandas prezentāciju. Ar kustībām, dziesmām un skaitāmpantiem bērni pieteica savu komandu. Daudzi no viņiem bija arī padomājuši par kādu vienojošu elementu savā ārējā izskatā.

Iepriecināt bērnus bija ieradies pilsētas simbols – alnis. Kopīgi ar bērniem viņš iesildoties, nodziedāja Jelgavas pilsētas dziesmu un vēlāk ar lielu interesi arī piedalījās radošo staciju izpētē. Viņam turklāt bija arī lieliski draugi – Zinošais Zintis un Sirsnīgā Sanita.

Izzinoši jautrā veidā bērni darbojās eksperimentu stacijās, kurās mācījās saprast dabaszinību pamatlietas. Katrā stacijā komandas veica uzdevumus un pēc 5min devās uz nākošo eksperimentu. Pirmajā un otrajā stacijā viņi pētīja dažādu objektu fizikālās īpašības, noskaidrojot, vai dotie priekšmeti peld vai grimst, kā arī to, vai tie ir vai nav magnētiski. Tāpat bērnudārznieki darbojās ūdens eksperimentā. Ar aizrautību tika uzņemts „Bernuli bumbas” eksperiments, kur, izmantojot gaisa plūsmu un to koncentrējot, vajadzēja balonu novirzīt iezīmētajā laukumā.

Iespēja pašūpoties bija līdzsvara šūpolēs, savukārt īpašu drosmi prasīja Madagaskaras šņācošo prusaku paņemšana rokā, kā arī kopīgā un atšķirīgā meklēšana, salīdzinot tos ar zaru kukaiņiem, kas bija ērti iekārtojušies pētersīļu lapu biezoknī. Roku un prāta veiklību varēja pārbaudīt ripojošajā lodē, kur, manevrējot ar metāla stieņiem, vajadzēja ripināt lodi. Sava veida maģija bija sastopama eksperimentā „Melnā gaisma” – komandām UV staru gaismā bija jāsaskata dažādi uzzīmētie dzīvnieki.

Pēc saistošo eksperimentu izmēģināšanas bērni savu radošumu apliecināja aktivitātē ar nosaukumu „Tērpu dizaineris”. No katras komandas tika aicināti divi drosmīgākie dalībnieki un audzinātāja. Uzdevums bija izveidot audzinātājai tērpu no dotajiem materiāliem. Aplausu skaļums un ilgums bija klātesošo vērtējums radītajiem tērpiem, ko audzinātājas demonstrēja, defilējot pa zāli.

Pasākuma noslēgumā bija apbalvošana, kurā žūrija Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu komandām piešķīra šādas nominācijas: atjautīgākie, neatlaidīgākie, zinošākie, saliedētākie, draudzīgākie, mērķtiecīgākie, radošākie, zinātkārākie. Bija arī divas specbalvas. Pirmo, par komandas vizuālo noformējumu, ieguva „Kāpēcītis”, savukārt otro – „Rotaļa” – par radošāko un atbilstošāko tērpa demonstrējumu „robotu” stilā.

Kaut arī nedaudz noguruši, viņi zinātkārām acīm skatījās, vai kaut kur nav palicis vēl kāds neizmēģināts eksperiments, kas spētu ielīksmot apķērīgos bērnudārzniekus. Priecēja arī viņu spēja eksperimentu stacijās darboties kā vienotai grupai. Katrai komandai bija savs līderis, kurš, kā jau drosmīgākais, ja uzdevuma forma to atļāva, pirmais veic aktivitāti un pēcāk, ar padomiem, palīdz to darīt pārējiem grupas biedriem.

Mazo konkursantu interese saglabājās visa pasākuma garumā, kas liecina, ka mērķi ir izdevies sasniegt – zinātkāre par dabaszinātnēm un tehnikas jomu ir radīta, tagad jāstrādā pie tās nostiprināšanas un saglabāšanas.

Galerija

Konkurss bērnudārzu audzēkņiem „Mācies eksperimentējot!”
Atgriezties