Projekts TRANS e-Scouts
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju martā uzsākta projekta TRANS e-Scouts īstenošana. TRANS e-Scouts ir Eiropas Savienības atbalstīts projekts, kura ietvaros paredzēta starppaaudžu sadarbība un kompetenču un prasmju apmaiņa.

Projekta mērķis  ir veicināt jauniešu un senioru sociālo un digitālo iekļaušanu, kopības sajūtu, paaudžu savstarpējo dialogu un sapratni. 

Projektā ir iesaistījušies 20 jaunieši no Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Jelgavas 4. vidusskolas, Jelgavas 5. vidusskolas un Latvijas Lauksaimniecības universitātes, kā arī 16 seniori, kas ir dažādu profesiju pārstāvji, piemēram, ārsti, pedagogi, tūrisma speciālisti, vēsturnieki, mediju darbinieki.

Projekta ietvaros jauniešiem, darbojoties ar senioru auditoriju, būs iespēja apgūt IKT prasmju pasniedzēja pieredzi. Savukārt seniori apgūs jaunas digitālās prasmes, kā arī nodos savu pieredzi jauniešiem, darbosies kā viņu padomdevēji.

Projekta noslēgumā seniori jauniešu vadībā būs papildinājuši savas zināšanas un prasmes par drošību internetā, sociālajiem tīkliem un e-pakalpojumiem. Jaunieši sadarbībā ar saviem padomdevējiem būs izveidojuši katrs savu karjeras attīstības plānu, uzklausījuši senioru viedokļus par to, kā risināt dažādas pieaugušo dzīves problēmas, iekļauties darba tirgū u.tml.

Projektu līdzfinansē  EK Mūžizglītības programma un tas tiek īstenots ne tikai Latvijā (Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā un Aizkraukles reģionālajā Tautskolā), bet arī vēl divās citās valstīs: Horvātijā un Lietuvā.

Atgriezties