Konference matemātikas skolotājiem „Mērķtiecīga IKT izmantošana matemātikas stundās”
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

2015.gada 14.aprīlī plkst. 15:00 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) notika konference matemātikas skolotājiem – „Mēs darām tā ...” „Mērķtiecīga IKT (informācijas un komunikāciju tehnoloģiju) izmantošana matemātikas stundās”. Konferencei atklāja Jelgavas pilsētas matemātikas metodiskās apvienības vadītāja Evija Slokenberga, kura iepazīstināja klātesošos ar visaptverošu ieskatu par IKT nozīmi mācību procesā un mūsdienu pasaulē kopumā.

Konferences mērķis bija veicināt izpratni par IKT metožu pielietojamību un efektivitāti mācību procesā. Konferences dalībnieki brīvā gaisotnē diskutēja, dalījās pieredzē par IKT izmantošanas nepieciešamību un iespējām matemātikas priekšmeta programmas apguvē. Konkrētus piemērus no savas profesionālās pieredzes stāstīja: Anita Indāre no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, Antra Dunce no Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas un Jānis Dūrējs no Jelgavas Valsts ģimnāzijas.

Pedagogi secināja, ka, pirmkārt, viens no lielākajiem izaicinājumiem izglītības sistēmā ir inovāciju ieviešana, ar to saprotot citas mācību metodes, darba formas, mācību vides maiņu, lai sagatavotu skolēnus dzīvei sabiedrībā, kurā pastāvīgi notiek pārmaiņas. Tādējādi ar jauno tehnoloģiju un to radītajām iespējām veicinātu zināšanu un prasmju attīstīšanu.

Otrkārt, būtiska ir tehnoloģiju jēgpilna izmantošanai izglītības procesā nevis vienkārši pielietošana pielietošanas pēc. Respektīvi, ne tik svarīgi ir mācību apguvē vispār izmantot IKT sniegtās iespējas, bet gan darīt to mērķtiecīgi.

Atgriezties