Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra – efektīvs palīgs uzņēmējdarbības atbalstam
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) 2015.gada 28. aprīlī notika informatīva tikšanās, kas bija veltīta, lai iepazīstinātu ar projektu iesniegumu sagatavošanu Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" neliela apjoma grantu shēmas ietvaros, kā arī lai ieskicētu citas atbalsta formas esošajiem un topošajiem uzņēmējiem.

Pasākuma pirmajā daļā Linda Grīnfelde dalībniekus informēja par LIAA iespējām uzņēmjdarbībā. Aģentūra piedāvā daudzpusīgus pakalpojumus: nepieciešamo informāciju saistībā ar uzņēmējdarbības uzsākšanu, aktuālajām valsts atbalsta programmām, lai piesaistītu finanšu resursus veiksmīgas uzņēmējdarbības stiprināšanai, kā arī atbalstu eksporta jomā, palīdzot meklēt potenciālos sadarbības partnerus ārvalstīs.

Savu biznesa ideju iespējams attīstīt pamazām, izmantojot biznesa inkubatora sniegtās iespējas. Savukārt biznesa forumā tikties ar ekspertiem un savas jomas profesionāļiem, lai iegūtu informāciju par jaunākajām tendencēm uzņēmējdarbībā, paplašinātu redzesloku. Noteikti jāizmanto izdevība un jāapmeklē kontaktbirža, lai paplašinātu savu sociālo tīklu robežas, kā arī mentoringa programmas sniegtās priekšrocības, lai nostiprinātu savas izaugsmes pozīcijas nākotnē.

Minētās aktivitātes ir tikai daļa no LIAA darbības sfērām, kas balstās uz trim vaļiem: sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, veicināt ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu un palielināt Latvijas konkurētspēju pašmāju un starptautiskajos tirgos.

Tikšanās otrajā daļā Inese Sārtaputne dalībniekiem prezentēja vienu no projektiem uzņēmējdarbības atbalstam videi draudzīgo inovāciju izstrādes jomā. Projekta nosaukmus – "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" neliela apjoma grantu shēmas ietvaros.

Programmas fokuss ir vērsts uz jaunu vai būtiski uzlabotu produktu/ pakalpojumu tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu, sniedzot atbalstu Zaļā tehnoloģiju inkubatora ietvaros subsidētu pakalpojumu veidā.

Kopējais pieejamais finansējums šai aktivitātei ir EUR 447 831,55, bet tas var tikt palielināts, ņemot vērā atlikumu programmas ieviešanas citām aktivitātēm. Programmas līdzfinansējuma apmērs vienam atbalsta saņēmējam ir EUR 10 000 līdz EUR 140 000 ar atbalsta intensitāti 80%.

Lai iegūtu piedāvātās programmas finansējumu sava uzņēmuma attīstībai, jāsagatavo projekta iesnieguma veidlapa un biznesa plāns iesniegšanai Zaļo tehnoloģiju inkubatorā līdz 2015. gada 11. maijam. Sīkāka informācija mājas lapā – www.giic.lv.

Pēc atzinuma saņemšanai no Zaļo tehnoloģiju inkubatora, vērtēšanu veic LIAA, atbilstoši projektā noteiktajiem kritērijiem. Plašāka informācija par konkrēto projektu ir ievietota LIAA mājaslapā: http://www.liaa.gov.lv/lv/node/5049.

Daudz ir diskutēts par uzņēmējiem labvēlīgas vides stiprināšanu un nepieciešamajām atblasta formām. Taču atbalsts zaudē nozīmi, ja to neviens neizmanto, tāpēc, lai saskatītu jaunas iespējas, realizētu inovatīvas idejas vai uzsāktu savu biznesu, ir jāizmanto esošie resursi.

Kā viens no pirmajiem soļiem uzņēmējdarbības pilnveidē ir LIAA atbalsta paklapojumu izmantošana, iespējams jau nākošgad kopā ar citiem uzņēmējiem pārstāvēsiet savas intereses ārvalstu uzņēmēju delegācijā, dibinot kontaktus ar starptautiska līmeņa uzņēmējiem un organizāciju pārstāvjiem. 

Tikšanās laikā demonstrētās prezentācijas pieejamas šeit.

Atgriezties