Jelgavas pilsētas, Jelgavas, Ozolnieku, Dobeles un Bauskas novadu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas olimpiāde
Vieta: Jelgavas Mākslas skola

2015. gada 1. aprīlī Jelgavas Mākslas skolā pirmo reizi tika pulcināti labākie Jelgavas pilsētas, Jelgavas, Ozolnieku, Dobeles un Bauskas novadu skolēni un pedagogi vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā. Olimpiādes tēma – „Latvijas Nacionālās Bibliotēkas jeb "Gaismas pils" tēls”. Pasākuma mērķi bija stiprināt izglītojamo patriotisma jūtas, apzinoties savu identitāti un nacionālās kultūras tēlu Latvijas prezidentūrā Eiropas Savienības Padomē, rosināt izglītojamos pētīt "Gaismas pils" tēlu, tā iepazīstot nacionālās vērtības, atklāt glezniecības tehniku daudzveidību, izmantojot dažādus tehniskos līdzekļus, atklāt jaunus radošus talantus.

Skolēni savos darbos atklāja Gaismas pils nepieciešamību, ilustrēja Gaismas pils tēlu literatūrā un atspoguļoja Gaismas pils simbolisko aspektu.

Skolēni tika godalgoti trīs vecuma grupās - 4. - 6. klašu grupa, 7. - 9. klašu grupa un 10. - 12. klašu grupa.

Olimpiādes noslēgumā skolēni un pedagogi saņēma Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra atzinības rakstus. Olimpiādes laureāti saņēma veicināšanas balvas no Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra un Jelgavas pilsētas Izglītības pārvaldes.

Olimpiādes žūrijā piedalījās Latvijas Nacionālā bibliotēkas pārstāve un ar īpašam balvām sveica trīs labākos darbu autorus.

Olimpiādes laureātu darbi tiks izstādīti Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstāžu zālē.

Atgriezties