Iedvesmas telpā garīga saruna ar mācītāju Kristu Kalniņu
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

2015. gada 7. aprīlī  Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā pasākumu cikla „Iedvesmas telpa ” ietvaros viesojās mācītājs Krists Kalniņš. Trešo Lieldienu noskaņās atklātā un sirsnīgā sarunā mācītājs aicināja klausītājus uz pārdomām par Dieva doto uzdevumu mums katram šai pasaulē ienākot un mūsu brīvās gribas izvēlnēm šo uzdevumu vispirms saprast un tad  piepildīt. Stāstot par Kristus krustā sišanas simbolisko jēgu, mācītājs rosināja katru uz savas dzīves vērtību revīziju, lai saprastu, ar kādiem darbiem, domām un emocijām  mēs vēlamies sev atvēlēto laiku piepildīt.

Skaists noslēgums sarunai un ļoti personiska dāvana katram no klausītājiem bija Krista Kalniņa dzejoļu lasījums, kas viegli smeldzīgās lirikas vārsmās mums dāvāja garīgās atklāsmes dzirkstis.

Atgriezties