Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 6. konference
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

2015. gada 26. martā Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) un Zemgales Plānošanas reģionu (ZPR) notika Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 6. konference.

Konferencē šogad pulcējās vairāk kā 300 dalībnieki - skolēni, skolotāji, Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības koordinatori, LLU mācību spēki un Zemgales reģiona pašvaldību pārstāvji.

188 skolēni aizstāvēja 156 zinātniski pētnieciskos darbus 23 zinātņu sekcijās.

Konferenci atklāja Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra direktore Sarmīte Vīksna, kura nolasīja Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa sveicienu konferences dalībniekiem. Konferences svinīgo daļu vadīja ZRKAC Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļas vadītāja Sanita Šabanska, klātesošos uzrunāja Zemgales Plānošanas reģiona izpilddirektors Andris Veips, Latvijas Lauksaimniecības universitātes  zinātņu prorektore Elita Jermolajeva un Jelgavas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza. Īsu pārskatu par zinātniski pētnieciskajiem darbiem sniedza ZRKAC galvenā speciāliste Dace Pētersone – Gūtmane.

Šogad humanitāro zinātņu sekcijās tika aizstāvēti 42 darbi. Skolēni savus zinātniski pētnieciskos darbus visvairāk izvēlējas aizstāvēt kulturoloģijas sekcijā - 8 darbi un pedagoģijas sekcijā - 7 darbi.

Sociālo zinātņu sekcijās skolēni aizstāvēja 36 darbus. Visplašāk tika pārstāvēta socioloģijas sekcija ar 11 darbiem, vēstures sekcija ar 11 darbiem un ekonomikas sekcija ar 10 darbiem.

Dabaszinātņu cikla sekcijās tika aizstāvēti 78 skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi. Plašāk pārstāvētās bija bioloģijas sekcija - 13 darbi, ķīmijas sekcija – 11 darbi, veselības sekcija - 9 darbi un fizikas sekcija – 9 darbi.

Skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus vērtēja 76 LLU eksperti, kopā veidojot 23 ekspertu komisijas. Darbu izvērtēšanas rezultātā ekspertu komisija no Zemgales reģiona uz Latvijas 39. skolēnu zinātnisko konferenci, kas notiks Rīgā no 2015. gada 24. līdz 26. aprīlim, izvirzīja 97 skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus. No Jelgavas skolām valsts mēroga konkursam izvirzīti 33 skolēnu darbi.

Konferences noslēgumā Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lielajā aulā, klātesošos uzrunāja Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore Irina Pilvere, Zemgales Plānošanas reģiona izpilddirektors Andris Veips, Jelgavas pilsētas Domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības un sporta programmā Aigars Rublis. Zemgales reģionālās skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences  organizācijas komitejas locekle, Izglītības un mājsaimniecības institūta profesore Anita Aizsila sniedza vispusīgu pārskatu par konferences sekciju darbu.

Noslēgumā konferences  uzvarētāji un dalībnieki saņēma Zemgales Plānošanas reģiona, Latvija Lauksaimniecības universitātes un Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra atzinības rakstus. Pirmo vietu ieguvēji saņēma dāvinājumā grāmatu un naudas balvu.

Labākie 41 zinātniski pētniecisko darbu autori ieguva apliecinājumu tiesībām iestāties LLU ārpus konkursa.

Galerija

Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 6. konference
Atgriezties