Seminārs par vecāku atbalstu zēnu karjeras veidošanā
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

2015. gada 21. aprīlī plkst. 17:30 Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā notika seminārs bērnu vecākiem par vecāku atbalstu zēnu karjeras veidošanā, pasākumu vadīja psihologs, karjeras konsultants Jānis Pāvulēns.

Semināra mērķis bija palīdzēt vecākiem izprast zēnu karjeras veidošanu un nepieciešamo karjeras atbalstu.

J. Pāvulēns runāja par zēnu un meiteņu uztveres, attīstības un uzvedības atšķirībām un par karjeru 21. gadsimtā, kuru nosaka gan tehnoloģiskie progresi, gan postmodernā domāšana, tādējādi liekot akcentus uz ilgtspējīguma nodrošināšanu un pielāgošanos strauji mainīgajā pasaulē, kur centrā atrodas informācija un spēja radīt jaunas zināšanas.

Klātesošo uzmanība tika vērsta uz apkārt esošo sabiedrību un tajā valdošajiem uzskatiem, to nozīmi karjeras veidošanā. Teoriju papildināja praktiskie piemēri no reālām dzīves situācijām, tādējādi, aktīvi iesaistot vecākus sarunā.

Vairs nepastāvot stingri noteiktām robežām starp savu talantu, spējām, potenciāla izmantošanu un to pilnveidi, attīstību, ir mainījies arī karjeras identitātes saturs. Tāpat arī darbs un spēja mācīties ir kļuvuši par cieši saistītiem jēdzieniem, jo adaptējoties atbilstoši mainīgās vides prasībām, tiek apgūtas arvien jaunas prasmes gan personiskajā, gan sociālajā līmenī, par mācīšanās galveno rezultātu nosakot kompetenci un tās paaugstināšanu, reaģējot sarežģītās un negaidītās situācijās.

Prezentāciju noslēdza Ričarda Baha citāts no grāmatas “Ilūzijas”: „ Mācīties nozīmē atcerēties to, ko jūs jau zināt. Darīt nozīmē parādīt, ka jūs to zināt. Mācīšana ir atgādināšana citiem, ka viņi zina tieši tikpat labi kā jūs. Jūs visi esat skolnieki, darītāji un skolotāji. Vislabāk jūs mācāt citiem to, ko jums visvairāk vajadzētu mācīties pašam”.

Semināra izskaņā vecākiem bija iespēja uzdot jautājumus, ko dalībnieki aktīvi izmantoja, jautājot par konkrētām situācijām, saistībā ar zēnu karjeras veidošanu. Priecē, ka semināru kuplā skaitā apmeklēja ne tikai viens no vecākiem, bet abi kopā. Tas liecina par to, cik atbildīgi vecāki izprot karjeras izvēles nozīmi.

Jāsecina, ka šāda atsaucība no pasākuma dalībniekiem liecina par tēmas aktualitāti, parādot nepieciešamību rīkot šāda veida pasākumus biežāk.

Atgriezties