18. Jelgavas pilsētas skolēnu zinātniski pētnieciskā konference
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

2015. gada 6. martā Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā notika 18. Jelgavas pilsētas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference. Konferencē tika pieteikti 74 darbi 22 zinātņu sekcijās. No Jelgavas Valsts ģimnāzijas – 25 darbi, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas – 19 darbi, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas – 14 darbi, Jelgavas 6. vidusskolas – 8 darbi, Jelgavas 4. vidusskolas – 5 darbi un Jelgavas 5. vidusskolas – 3 darbi.

Konference sākās ar skolēnu darbu prezentāciju sekcijās. Skolēni prezentēja 19 darbus humanitāro zinātņu cikla sekcijās, 19 darbus sociālo zinātņu cikla sekcijās un 36 darbus dabaszinātņu cikla sekcijās.

Vislielākā darbu pārstāvniecība bija fizikas sekcijā - 8 darbi, socioloģijas sekcijā – 7 darbi, bioloģijas sekcijā - 6 darbi, inženierzinātnēs – 6 darbi un vēstures sekcijā – 6 darbi. Priecēja, ka šogad skolēni izrādījuši interesi un konferencē pārstāvētas filozofijas un politoloģijas zinātņu nozares.

Skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus vērtēja 49 žūrijas komisijas eksperti. Konferences dienā 13 ekspertu komisijās izvērtēja skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus un skolēnu darbu prezentācijas. Labākie 42 zinātniski pētnieciskie darbi tika izvirzīti dalībai Zemgales reģionālajai skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencei, kas šā gada  27. martā notiks Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā.

Konferences svinīgo noslēgumu atklāja Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu atbalsta nodaļas vadītāja Sanita Šabanska, skolēnus uzrunāja un sasniegtajiem panākumiem sveica Jelgavas pilsētas Domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un Jelgavas pilsētas Domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības un sporta programmā Aigars Rublis.

Paldies pedagogiem, žūrijai un skolēniem teica Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra direktore Sarmīte Vīksna un vēlēja labus rezultātus sasniegt Zemgales reģionālajā konferencē.

Galerija

18. Jelgavas pilsētas skolēnu Zinātniski pētniecisko darbu konference
Atgriezties