Skolēni eksperimentē un iepazīst vidi
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

2015. gada 19. februārī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) jau desmito gadu notika Jauno vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē” un astoto gadu – vides izziņas spēļu konkurss „Iepazīsti vidi”.

Šogad jauno vides pētnieku forumā „Skolēni eksperimentē” piedalījās 33 skolēni ar 23 eksperimentiem. Vides izziņas spēļu konkursā „Iepazīsti vidi” – 20 skolēni ar 10 spēlēm.

Vides izziņas spēļu konkursa „Iepazīsti vidi” tēma bija „Vide un ceļošana”.

Konkursi tiek organizēti ar nolūku sekmēt skolu jauniešos izpratnes rašanos par vidi un tās problēmām. Aktivizēt un paplašināt vides izglītības darbu Jelgavas pilsētas izglītības iestādēs sākot ar sākumskolas un pamatskolas klasēm, aktivizēt un popularizēt skolēnu patstāvīgo pētniecisko darbību.

Vides izziņu spēļu tematikā „Vide un ceļošana” skolēni „Ceļoja dabā”; iepazinās ar „Mūsu lielo zemeslodi”, uzdeva „80 jautājumus apkārt Zemeslodei”, noteica „Dabai draudzīgo ceļotāju” un izspēlēja spēli „Mēs mīlam tevi, Latvija!”.

Vides izziņas spēļu konkursa „Iepazīsti vidi” skolēnu spēles vērtēja kompetenta žūrija: Jelgavas pilsētas ķīmijas un  dabaszinību 10.-12. klašu skolotāju metodiskās apvienības vadītāja, Jelgavas Valsts ģimnāzijas ķīmijas skolotāja Agnese Freiberga; Jelgavas pilsētas dabaszinību 1. - 6. klašu skolotāju metodiskās apvienības vadītāja, Jelgavas 4. vidusskolas dabaszinību skolotāja Ludmila Kudreņicka; Jelgavas 4. vidusskolas fizikas skolotāja Aina Pitrāne; biedrības „Latvijas zaļā josta”  pārstāve Linda Felzenberga; ZRKAC Vispārējās un profesionālas izglītības atbalsta nodaļas galvenā speciāliste Gita Jēgere.

Skolēni pētījuši un eksperimentus veikuši par ļoti dažādām tēmām: Jelgavas 6. vidusskolas 6. klases skolnieces Jeļizaveta Larionova un Olga Sukorceva eksperimentu veica ar „Sāļo vannas bumbu izgatavošanu mājas apstākļos”; Rodrigo Uldriķis no Jelgavas 1. internātpamaskolas klātesošos iepazīstināja ar „Veselību veicinošu dzīvesveidu cukura diabēta slimniekam” savukārt Mārtiņš Dunājevs no Jelgavas 4. sākumskolas pētīja ”Baktēriju ietekmi uz augu sadalīšanos”, Marija Karasenko no Jelgavas 6. vidusskolas pētīja „Pelējums – cietes noārdītājs”. Atraktīvi savu eksperimentu „Augļu baterija” demonstrēja Jelgavas 5. vidusskolas 1. klases skolēns Ņikita Botošs. Skatītāju interesi izraisīja Valsts ģimnāzijas pētījumi par Madagaskaras šņaucējprusaka ēdienkarti un uzvedību labirintā. Skolēni vēl stāstīja par mušu kāpuru augšanu un attīstību atkarībā no barošanās veida; apkārtējās vides temperatūras ietekmi uz zarkukaiņu oliņu attīstību; zīdītāju atstātās pēdas Būru mežā un par gumijas konfekšu pagatavošanu.

Jauno vides pētnieku foruma „Skolēni eksperimentē” skolēnu eksperimentus vērtēja kompetenta žūrija: Jelgavas pilsētas Bioloģijas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas bioloģijas skolotāja Baiba Balode – Lukjanska; Valsts vides dienesta, Jelgavas reģionālās vides pārvaldes, kontroles daļas vadītāja Evita Beitlere; biedrības „Latvijas zaļā josta” pārstāve Dace Auziņa; Jelgavas pilsētas fizikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja, Jelgavas Valsts ģimnāzijas fizikas skolotāja Baiba Daģe; ZRKAC Vispārējās un profesionālas izglītības atbalsta nodaļas galvenā speciāliste Dace Pētersone – Gūtmane.

Jaukas pārsteiguma balvas konkursa dalībniekiem sarūpēja ilggadējais sadarbības partneris - biedrība „Latvijas Zaļā josta” un ZRKAC.

Žūrijas komisija nolēma, ka uz jauno vides pētnieku foruma „Skolēni eksperimentē” 2. kārtu dosies un Jelgavas pilsētu pārstāvēs, Jelgavas 5. vidusskolas 1.klases skolniece Anastasija Isajeva ar eksperimentu „Eksperiments ar olām”; Jelgavas 5. vidusskolas 6.klases skolniece Emīlija Auziņa ar eksperimentu „Tīrīšanas līdzekļa (TV vai datoram) izgatavošana” ; Jelgavas valsts ģimnāzijas 7. klases skolēni Saigits Jevstigņejevs un Jana Laskeviča ar eksperimentu „Madagaskaras šņācējprusaku ēdienkarte”. Jauno vides pētnieku foruma 2. kārta notiks Rīgā, Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē 2015. gada 14. martā.

Žūrijas komisija nolēma uz  vides izziņas spēļu konkursa „Iepazīsti vidi” 2. kārtu izvirzīt spēli „Latvijas dabas ķēniņš”, autori – Jelgavas 6. vidusskolas 3. klases skolēni Katrīna Borisova,  Maksims Ivanovs, Nikita Tijušs. 2. Kārtā piedalīsies arī Jelgavas 5. vidusskolas 3. klases skolēna Vladislava Mihailova spēle „Mana dzimtene”.

Vides izziņas spēļu konkursa „Iepazīsti vidi” 2. kārta notiks Rīgā, 2015. gada 24. aprīlī. 

Atgriezties