Jelgavas pilsēta, Ozolnieku novads un Jelgavas novads sadarbosies kvalitatīvas mūžizglītības veicināšanā
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

Jelgavas pilsētas pašvaldība, Jelgavas novada pašvaldība un Ozolnieku novada pašvaldība ir noslēgusi trīspusējo pašvaldību sadarbības līgumu Mūžizglītības attīstības un veicināšanas jomā. Ar šo līgumu pašvaldības apņemas sadarboties kvalitatīvu mūžizglītības produktu un pakalpojumu ieviešanā un attīstīšanā, nodrošinot iedzīvotājiem šo pakalpojumu pieejamību visa mūža garumā.

Līgumu parakstīja Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune un Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs Pēteris Veļeckis.

Līgumā paredzēto aktivitāšu ieviešanu koordinēs Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs.

Līgums tika parakstīts 19. februārī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā notiekošo skolu direktoru profesionālās pilnveides kursu ietvaros. Kursos „Izglītības iestādes vadītājs – izglītības kvalitātes garants” piedalījās izglītības iestāžu vadītāji no Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadiem.

Atgriezties