Bērnudārzs Kāpēcīši ļaus bērniem mācīties eksperimentējot
Vieta: PII "Kāpēcīši", Ganību iela 66

2015. gada 23. janvārī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Kāpēcīši” pedagoģiskajam personālam organizēja semināru par metodikas „Mācies eksperimentējot!” ieviešanu bērnudārzā.

„Mācies eksperimentējot!” ir Jelgavas pilsētas pašvaldības atbalstīta metodika, kurā bērnos esošā ziņkāre un zinātkāre uz dabas fenomeniem tiek mērķtiecīgi vērsta uz to, lai viņiem jau agrīnā vecumā būtu nodrošināta tehniskās pieredzes gūšana. Skolas gados šī pieredze palīdzēs vieglāk uztvert mācību vielu eksaktajos priekšmetos. Šī metodika pārņemta no Vācijas, kur tā tiek realizēta ar Ziemeļvācijas metāla un elektroindustrijas uzņēmumu darba devēju apvienības NORDMETALL fonda atbalstu.

Metodikas pamatā ir 19 eksperimentu stacijas, ar kurām darbojoties, bērni caur rotaļu iegūst praktisku pamatpieredzi tehniskajās norisēs. Iegūtā pieredze rada priekšnoteikumus arī turpmākai aizrautībai  eksaktajos  mācību priekšmetos un veicina interesi par dabaszinātnēm kopumā.

Seminārā bērnudārza personāls iepazinās ar katras stacijas darbības principiem un uzzināja, kā organizēt bērnu izziņas aktivitātes ar šīm stacijām.

Pēc semināra pedagogi atzina, ka mūsdienu bērniem paveicies, jo „Mācies eksperimentējot” ir lieliska iespēja gūt pirmo pieredzi dabas zinātņu un tehnikas jomā, aktīvi izzinošā ceļā, izmēģinot un izprotot sakarības viņu ikdienā. Viņi novērtēja šo metodiku kā vērtīgu jaunatklājumu jebkuram vecumam.

Metodikas ieviešanu Jelgavā sadarbībā ar Jelgavas izglītības pārvaldi organizē Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs. Finansiāli atbalsta SIA "AKG Thermotechnik Lettland".

Atgriezties