Praktiski radošs dabaszinātņu konkurss
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33

2015. gada 12. janvārī pl. 13:00 pirmo reizi Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) notika Jelgavas pilsētas dabaszinātņu (bioloģijas, ķīmijas, fizikas) metodisko apvienību organizēts konkurss 9. klašu skolēniem „B-Ķ-F”.

Konkursa mērķis bija veicināt skolēnu interesi par dabaszinātnēm, veidot izpratni par dabaszinātņu starpriekšmetu saikni, kā arī pilnveidot skolēnu prasmi strādāt komandā.

Konkursā piedalījās 7 Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu (Jelgavas 2. pamatskolas, Jelgavas 4. vidusskolas, Jelgavas 5. vidusskolas, Jelgavas 6. vidusskolas, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, Jelgavas Valsts ģimnāzijas un Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas) 9. klašu skolēnu komandas 5 cilvēku sastāvā. Konkursa uzdevumus sagatavoja Jelgavas pilsētas dabaszinātņu (bioloģijas, ķīmijas, fizikas) metodisko apvienību vadītājas: B. Balode- Lukjanska, A. Freiberga un B. Daģe.

Konkursā skolēnu komandām bija jāveic teorētiskie un praktiskie uzdevumi, kas saistīti ar ķīmijas, bioloģijas un fizikas tēmām. Praktiski - radošajos uzdevumos tiks pārbaudītas skolēnu prasmes analizēt, novērot, pamatot savu viedokli, pētnieciskās prasmes, kā arī strādāt komandā. Piemēram, uzdevumā „Mākslinieki detektīvi” skolēniem bija jāpiezīmē trūkstošās auga daļas un jāuzraksta to nosaukumi, bija jāveic praktiski uzdevumi par enerģijas lietošanu un ķīmisko reakciju veidiem.

Konkursa žūrijā bija ZRKAC Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļas galvenā speciāliste G. Jēgere un Jelgavas pilsētas dabaszinātņu (bioloģijas, ķīmijas, fizikas) metodisko apvienību vadītājas: B. Balode- Lukjanska, A. Freiberga un B. Daģe.

Konkursa dalībnieki saņēma ZRKAC atzinības rakstus un veicināšanas balvas.

Atgriezties