Konkurss Jelgavas pilsētas skolu 3. klases skolēniem „Tāda ir mana Jelgava”

No esošajiem pilsētvides objektiem Lielajā ielā līdz potenciālajiem nākotnes objektiem – „Tāda ir mana Jelgava”. Tā īsumā varētu raksturot 2015. gada 14. janvārī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā notikušo konkursu. To organizēja ZRKAC speciālisti.

Konkursā piedalījās komandas piecu cilvēku sastāvā no septiņām Jelgavas pilsētas izglītības iestādēm: 2. pamatskolas, 3. un 4. sākumskolas, 4., 5. un 6. vidusskolas un 1. internātpamatskolas.

Konkurss norisinājās divos posmos. Pirmajā tika pārbaudītas skolēnu individuālās spējas, kur noteiktā laikā interneta vidē vajadzēja salikt divas virtuālās mozaīkas ar atšķirīgu sarežģītības pakāpi. Uz pirmās puzles, ko veidoja 60 gabaliņi, bija attēlota senā Jelgava,  savukārt uz otrās bija atspoguļota mūsdienu Jelgava. Tas prasīja dubultu vērību un uzmanību, jo virtuālās mozaīkas gabaliņi bija pagriezti dažnedažādos virzienos, turklāt to skaits bija lielāks – 117 fragmenti.

Visveiklākie puzles licēji bija Eduards Benķis no Jelgavas 4. sākumskolas, Aleksejs Proščenkovs un Anna Guseva no Jelgavas 2. pamatskolas.

Otrā posma uzdevums – secīgi salikt Lielās ielas pilsētvides objektus posmā no Ozolskvēra līdz Pasta salai – balstījās ne tikai uz zināšanām un bija labs atmiņas treniņš, bet arī mācīja bērniem  pilnveidot sociālās iemaņas un prasmes. Komandu darbā nereti valdīja atšķirīgi viedokļi par to, kādā secībā fotokartītes  ir jāsaliek, tāpēc dalībniekiem nācās vienoties par kopīgu lēmumu. Kad savas spējas bija apliecinājušas visas septiņas Jelgavas pilsētas skolu komandas, uzdevumu veica arī skolotājas.

Konkursa kopvērtējumā pirmo vietu ieņēma 2. pamatskolas komanda, savukārt otro vietu – 4.vidusskolas komanda, trešo – 3. sākumskolas skolēnu komanda.

Kamēr žūrija izvērtēja  un apkopoja konkursa rezultātus, bērniem tika dots uzdevums uzzīmēt savu sapņu pilsētvides objektu. Bērni ar lielu azartu un entuziasmu stāstīja par savām idejām un vēlmēm. Lūk, bērnu idejas: pulkstenis, kurā ieejot, varētu pagriezt laiku, lai dotos pagātnē, zooloģiskais dārzs, kas būtu apvienots ar akvaparku, parks ar muzikālu strūklaku, kinoteātri, velna muzeju pazemē, kas piedāvātu plašu darbību klāstu un būtu interaktīvs.

Noslēgumā tika izspēlēti viktorīna – „Esi vērīgs Jelgavā”.

Konkursa mērķis bija 3. klases skolēnu piederības sajūtas Jelgavas pilsētai un patriotisma jūtu stiprināšana, loģiskās domāšanas un uzmanības attīstīšana.

Labais ir jāvairo un viennozīmīgi jāturpina, tāpēc jau nākošgad konkursa dalībniekus gaidīs jauni pārsteigumi un interesanti pārbaudījumi.

Atgriezties