SIF projekta „Latviešu valodas apguve un pilnveide pieaugušajiem Jelgavā” norise
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

Šā gada 27. oktobrī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs uzsāka projekta “Latviešu valodas apguve un pilnveide pieaugušajiem Jelgavā” (līgums Nr. 2014.LV/LV/1/4-1/03) īstenošanu.

Projekta tiešais mērķis ir nodrošināt iespēju sākt apgūt vai pilnveidot latviešu valodas prasmi 180 Jelgavas un Zemgales reģiona mazākumtautību iedzīvotājiem un nepilsoņiem atbilstoši katra iepriekšējam valodas prasmes līmenim vismaz par 1 (vienu) pakāpi – no A1 (pamata līmenis, bez priekšzināšanām) līdz C1 (augstākais) valodas prasmes līmenim.
Projekta mērķa grupa ir pieaugušie Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona mazākumtautību iedzīvotāji un nepilsoņi, tai skaitā prioritāri jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, izņemot bezdarbnieki, darba meklētāji un skolēni.
Projekta īstenošanas periods ir no 01.09.2014. līdz 30.04.2016., kas aptver 2 mācību gadus: 2014./2015. mācību gads un 2015./2016. mācību gads.

Planots, ka projektā tiks īstenotas latviešu valodas mācības 180 izglītojamiem:

  • 2014. - 2015. mācību gadā – 90 dalībnieki, 6 grupas;
  • 2015. - 2016. mācību gadā – 90 dalībnieki, 6 grupas;

Projekta dalībnieki apgūst 100 stundu mācību programmu katrā valodas prasmes līmenī. Vismaz 80 izglītojamiem ir paredzēta iespēja kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi vai naturalizācijas pārbaudījumu, no tiem 40 pirmajā mācību gadā un 40 otrajā mācību gadā.

Pašlaik latviešu valoda tiek apgūta 5 valodas prasmes līmeņos: pamata līmenī A1, A2 pakāpēs latviešu valoda tiek apgūta no pašiem pamatiem, vidējā līmeņa B1 un B2 pakāpēs - uzlabotas jau esošās zināšanas un augstākā līmeņa C1 pakāpē valodas lietojums jau tiek pilnveidots.

Grupās mācās cilvēki no dažādām valstīm – Ķīnas, Azerbaidžānas, Ukrainas, Krievijas, ASV, kā arī no Latvijas, un tas paver plašas iespējas savstarpējai pieredzes un kultūras dažādību apmaiņai. Apgūstot valodu, cilvēki var labāk izprast viens otru, pārvarot kultūru atšķirības.

Valodas apgūšanā izglītojamajiem palīdz zinoši un atsaucīgi pasniedzēji, kas ir savas jomas profesionāļi, līdz ar to tiek nodrošināta augsta mācību kvalitāte.

Atgriezties