Junioru universitātes komandām labi rezultāti matemātikas olimpiādē

Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33

2014. gada 8. novembrī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Junioru universitātes dalībnieki – 7. un 8. klašu skolēni piedalījās komandu olimpiādē „Atvērtā Kopa 2014”. Olimpiādē piedalījās 8 komandas – četras 7. klašu un četras 8. klašu.

Olimpiādes mērķi un uzdevumi: veicināt un padziļināt skolēnu matemātikas apguvi; palīdzēt skolēniem sagatavoties citām olimpiādēm; pilnveidot skolēnu iemaņas strādāt komandā.

Olimpiādi organizēja Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas matemātikas skolotāja Dace Andžāne un tās absolventi Edgars Jākobsons, Mārtiņš Kālis un Andis Orbidāns.

Komandu olimpiādē „Atvērtā Kopa 2014” varēja piedalīties 7.-11. klašu komandas, komandu drīkstēja veidot 2-7 skolēni. Katrā klašu grupā varēja būt vairākas komandas, katra ar savu nosaukumu; katrā komandā drīkstēja būt skolēni tikai no vienas klašu grupas. Katrai komandai bija jāatrisina 15 uzdevumi. Komandas uzdevumus risināja 3 astronomiskās stundas. Uzdevumus risinot, komandas dalībnieki drīkstēja apspriesties tikai savā starpā.

Pēc olimpiādes novērotāji  risinājumus nodeva olimpiādes organizatoriem.

Junioru universitātes 7. klašu komanda savā grupā izcīnija 2. vietu un 8. klašu komanda saņēma atzinību.

Atgriezties