Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas prezidents viesojas ZRKAC
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33

2014. gada 12. novembrī savas viesošanās Jelgavā laikā  Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centru (ZRKAC) apmeklēja Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas prezidents Henri Malosse.

Viesis iepazinās ar ZRKAC darbību, apmeklēja centra metodisko bibliotēku un Montesori pedagoģisko praktikumu telpu. Īpašs uzsvars šīs vizītes laikā tika likts uz informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumiem - ZRKAC veikumu šajā jomā H. Malosse novērtēja kā iespaidīgu.

Galerija

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas prezidents viesojas ZRKAC
Atgriezties