Pedagoģiskā palīdzība lasītprasmes un rakstītprasmes traucējumu gadījumos
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33

2014. gada 03. novembrī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā notika kursu „Pedagoģiskā palīdzība lasītprasmes un rakstītprasmes traucējumu gadījumos” noslēguma nodarbība.

Valodas izpratne, valodas zināšanas un valodas lietošana ietekmē jebkura cilvēka dzīvi, it īpaši skolēna. Uzsākot mācības skolā lasīt un rakstīt mācīšanās skolēniem ir dabīga un pozitīva, bet saskaroties ar problēmām un nesaņemot atbalstu skolēniem zūd motivācija. Lai pedagogi  atpazītu skolēnu lasītprasmes un rakstītprasmes traucējumus un sniegtu profesionālu palīdzību, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs organizēja kursus sākumskolas, pamatskolas pedagogiem un logopēdiem „Pedagoģiskā palīdzība lasītprasmes un rakstītprasmes traucējumu gadījumos”.

Kursus vadīja Latvijas Universitātes profesore,  Dr paed. Sarmīte Tūbele.

Kursu laikā pedagogi iepazinās ar lasītprasmes un rakstītprasmes traucējumu klasifikāciju, diagnostiku un specifiskiem lasīšanas traucējumiem. Lektore sniedza pedagoģiskos risinājumus un dažādas sistematizētas pieejas skolēnu lasītprasmes un rakstītprasmes traucējumu mazināšanai. Pedagogi apguva dažādus praktiskus paņēmienus un metodes skolēnu lasītprasmes un rakstītprasmes traucējumu mazināšanai.

Galerija

Pedagoģiskā palīdzība lasītprasmes un rakstītprasmes traucējumu gadījumos
Atgriezties