Disciplīnas aspekti mūsdienu skolā
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33

2014. gada 3. novembrī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā notika kursu „Disciplīnas aspekti mūsdienu skolā” noslēguma nodarbība.

Disciplīnas aspekts skolās šobrīd ir aktuāls. Skolēnu vidū pieaug agresivitāte, kas iespējams, saistāma ar datorspēļu un televīzijas ietekmi, palielinās atkarība no jaunajām tehnoloģijām, mainās arī skolēns pats.

Tādēļ Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs organizēja kursus „Disciplīnas aspekti mūsdienu skolā”, jo pedagogiem nepieciešamas zināšanas un prasmes, kā strādāt ar 21. gadsimta skolēnu, jo zināmās disciplinēšanas metodes vairs nav efektīvas.

Kursus vadīja Latvijas Universitātes Asoc. profesore, dr. paed. Linda Daniela.

Lektore pedagogus iepazīstināja ar skolēnu agresivitātes iemesliem un raksturoja mūsdienu skolēnu. Pedagogi apguva motivētus disciplinēšanas paņēmienus stundās un risināja dažādas pedagoģiskās situācijas, veidoja pozitīvu situāciju risinājumu. Pedagogi iepazinās ar disciplīnas, attieksmju un mācību sasniegumu mijsakarībām.

Lektore profesionāli analizēja normatīvos dokumentus, kuri nosaka skolēnu tiesības un pienākumus, pedagogu tiesības un pienākumus, kā arī dažādu valsts un pašvaldību  institūciju atbildības pakāpes skolēnu uzvedības problēmsituāciju gadījumos.

 

Atgriezties