Mācības invalīdiem sākušās

Janvārī sākušās apmācības datorsistēmas tehniķu un programmēšanas tehniķu profesionālās tālākizglītības programmās projekta „Profesionālās izglītības pieejamības uzlabošana invalīdiem Zemgales reģionā” ietvaros.

Projekta mācību koordinatore Astra Vanaga informē, ka mācības, kas ilgst 18 mēnešus, ir uzsākuši 45 cilvēki – divdesmit pieci programmēšanas tehniķu izglītības programmā un divdesmit – datorsistēmu tehniķu izglītības programmā. Mācības notiek neklātienes formā, izmantojot e-studiju sistēmas iespējas. Šāda e-studiju sistēma, kas ļauj mācīties tālmācībā, projekta „Profesionālās izglītības pieejamības uzlabošana invalīdiem Zemgales reģionā” ietvaros tiek ieviesta Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā.

Jelgavas reģionālā Pieaugušo izglītības centra Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja Antra Škinča informē, ka projekta dalībniekiem janvāra beigās, februāra sākumā dzīvesvietās tiks uzstādīti datori, kuros būs instalētas programmas un tiks pieslēgts internets. Projekts paredz, ka 70% apmācības notiek e-studiju formā. Mācības neklātienē paredz pasniedzēju konsultācijas ar interneta starpniecību, patstāvīgu teorētisko materiālu lasīšanu un praktisko uzdevumu pildīšanu datoros instalētajās programmās.

Savukārt 30% nodarbību notiek Pieaugušo izglītības centrā. Tur nokļūt invalīdiem ratiņniekiem palīdz ne tikai Jelgavas pašvaldības Sociālo lietu pārvalde, bet tās Zemgales reģiona pilsētu pašvaldības, kuru iedzīvotāji piedalās apmācībās. Palīdzība transportēšanas jautājuma risināšanā ir būtisks atvieglojums projekta dalībniekiem, no kuriem 17 ir kustību invalīdi.

Bet pašreiz projekta dalībnieki apgūst profesijas apguvei un mācību prasmju attīstīšanai nepieciešamos motivējošos priekšmetus, jo projekta mērķauditorija ir cilvēki ar vieglāku vai smagāku invaliditāti, tai skaitā kustību invalīdi, no kuriem daudzi ilgāku laiku ir bijuši ārpus sociālajām aktivitātēm. Tāpēc mācību procesa sākumā tiek apgūtas praktiski pielietojamas prasmes mācību priekšmetos Pašvērtējums un paškontroles pamati, Personības virzības motivācija un Komunikācijas pamati un lietišķā saskarsme, kā arī tiek pilnveidotas pamatprasmes darbā ar datoru.

Pabeidzot mācības, datorsistēmu tehniķis spēs sniegt konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku, uzstādīt, konfigurēt, diagnosticēt un modernizēt datortehniku, vienkāršus datortīklus un programmatūru, novērst kļūmes to darbībā. Savukārt programmēšanas tehniķis spēs piedalīties programmatūras projektēšanā, ieviešanā un uzturēšanā, kā arī esošās programmatūras pielāgošanā, sniegs konsultācijas lietotājiem un pārzinās datortīklu tehnoloģijas.

Minētās tālākizglītības programmas ir licencētas un tiks akreditētas mācību procesa gaitā. Tās apgūstot, apmācību dalībnieki saņems valsts izdotu apliecību par 3. līmeņa profesionālās kvalifikācijas iegūšanu. Absolventi būs gatavi iekļauties darba tirgū Zemgales reģiona pašvaldību institūcijās un komercuzņēmumos, kā arī gūtās zināšanas būs adekvātas, lai turpinātu mācības augstskolā.

Projektā liela nozīme piešķirta prakses vietu nodrošināšanai programmu dalībniekiem. Izveidota darba grupa, kuras darbības mērķis ir veidot kontaktus ar Zemgales reģiona uzņēmējiem un vairākos semināros informēt par invalīdu nodarbināšanu uzņēmumos, lai rastu iespējas piedāvāt prakses vietas mācību dalībniekiem.

Projekta „Profesionālās izglītības pieejamības uzlabošana invalīdiem Zemgales reģionā” kopējās izmaksas ir 325 010,47 latu un 80 procentus no šīs summas sedz Eiropas Sociālais fonds, bet pārējais ir valsts budžeta līdzfinansējums.

 

Papildus informācija: 3012157, 3012159

Projekta „Profesionālās izglītības pieejamības uzlabošana invalīdiem Zemgales reģionā” vadītāja Ingrīda Muraškovska

Atgriezties