Jauna datorklase invalīdiem
Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā turpinās mācības projekta „Profesionālās izglītības pieejamības uzlabošana invalīdiem Zemgales reģionā” (līguma Nr. 2005/1/VPD1/ESF/NVA/04) ietvaros. Pēc motivācijas programmas apguves projekta dalībnieki ir uzsākuši studēt „Operētājsistēmas” un „Lietišķā latviešu valoda” un „Lietišķo dokumentu noformēšana uzņēmumā”. Šos priekšmetus pasniedz LLU ITF pasniedzēji Uldis Grunde - Zeiferts un Inga Viļumsone. Studijām tiek izmantota e-studiju vide, taču regulāri notiek arī kontaktnodarbības.
Projekts paredz, ka katrā programmā (datorsistēmu tehniķis un programmēšanas tehniķis) mācās 20 invalīdi. Esošajās JR PIC datorklasēs var nodrošināt ērtus darba apstākļus grupai 16 cilvēku sastāvā. Respektējot invalīdu īpašās vajadzības, Jelgavas pašvaldība ir radusi iespēju un piešķīrusi līdzekļus jaunas datorklases izveidei, kurā varēs mācīties 20 cilvēki. Telpā varēs ērti iebraukt un iekārtoties invalīdi ar kustību traucējumiem. Patlaban notiek remontdarbi, pēc tam jaunā klase tiks aprīkota ar darba stacijām. Tiks iekārtota arī laboratorija un telpa atpūtai. Pēc ieskaišu nokārtošanas projekta dalībnieki uzsāks jaunu mācību priekšmetu apguvi īpaši labiekārtotās telpās.
 
Informāciju sagatavoja
projekta vadītāja Ingrīda Muraškovska.
Atgriezties