Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā izveidots viens no sešiem „Telecentre Multimedia Academy” mācību centriem Eiropā

„Telecentre Multimedia Academy” (Nr. 526752-LLP-1-2012-1-BE-GRUNDTVIG-GMP) mērķis ir nodrošināt iespēju multimediju prasmju pilnveidošanai pieaugušajiem.

Laika posmā no 2014. gada 2. jūnija Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) 15 kursu dalībnieki apguva digitālo stāstu veidošanas prasmes projekta “Telecentre Multimedia Academy” ietvaros.

Dalībnieku vidū bija vispārizglītojošo skolu skolotāji, bibliotekāri, IKT pasniedzēji un jaunieši. Grupas dalībniekiem bija atšķirīga iepriekšējā pieredze darbā ar video un foto, visus vienoja kopīgs mērķis – apgūt prasmi veidot digitālos stāstus un gūt izpratni par to, ar ko tieši digitālie stāsti atšķiras no citiem audio un video formāta darbiem. Kursu dalībnieki apmācībās bija ieinteresēti un motivēti, jo visiem bija skaidrs, kur apgūtais tiks izmantots.

Nodarbības vadīja pieredzējuši speciālisti: kino operators, filmu veidošanas kursu vadītājs Dainis Juraga un režisore, filmu kritiķe Liene Linde. Viņu vadībā dalībnieki teorētiski un praktiski apguva filmas satura plānošanas, filmēšanas, intervēšanas un video montāžas prasmes.

Apmācību rezultātā kursu dalībnieku komandas izveidoja 5 digitālos stāstus, kas tika prezentēti apmācību noslēguma nodarbībā 1. jūlijā ZRKAC.

2014. gada oktobrī Zemgales reģionālais Kompetenču attīstības centrs saņēma sertifikātu un tika akreditēts par „Telecentre Multimedia Academy” mācību centru Latvijā. Ikvienam, kas vēliesies papildināt savas multimediju prasmes, mācību centrā būs pieejami projekta ietvaros izveidotie materiāli par multimediju apmācību programmām.

Atgriezties