Kāpēc akmeņi krīt, bet putni lido? "Mācies eksperimentējot!"

24. oktobrī Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš, ZRKAC vadītāja S.Vīksna un 3 Jelgavas pilsētas pašvaldības bērnudārzi („Rotaļa”, „Kamolītis”, „Pasaciņa”) paraksta trīspusējo sadarbības līgumu par projekta „Mācies eksperimentējot” uzsākšanu, integrējot metodiku iestāžu darbā.

Idejas pamatā ir rotaļu veida izzinoša mācīšanās koncepcija - bagātināt bērnu mācību pasauli, iekļaujot fizikāli tehniskas pieredzes gūšanu, un mērķtiecīgi vērst bērnos esošo ziņkāri un zinātkāri uz dabas fenomeniem.

„Mācies eksperimentējot” ierosmi sniedza Flensburgas universitātes īstenotais projekts „MINIPHÄNOMENTA”, ir izstrādājusi un aprobējusi Hamburgas Pirmskolas izglītības iestāžu apvienība, ko finansēja NORDMETAL fonds.

Projekta īstenotājs Latvijā ir Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs (ZRKAC), projektu atbalsta Jelgavas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Metālapstrādes uzņēmumu SIA „AKG Thermotechnik Lettland” finansiālu atbalstu.

Projekts „Mācies eksperimentējot” ir veidots kā alternatīva „galda pedagoģijai”, kurā pirmskolas izglītības pedagogs inscenētās grupu situācijās demonstrē kādu aizraujošu eksperimentu, savukārt bērni var būt vien izbrīnīti skatītāji vai palīgi.

„Mācies eksperimentējot” projektā bērniem tiek nodrošināta iespēja pašiem izzināt un atklāt mūsu pasaules pamatlikumus caur četrām eksperimentu stacijām (būvēšana, konstruēšana - spēku iedarbība; gaisma, krāsas spoguļi; ūdens un gaiss; magnētisms un elektrība).

Eksperimenta staciju mērķis ir būt pievilcīgām, brīvi un viegli pieejamām, lietojamām, lai pēc pašu iniciatīvas rosinātu bērnus domāt un darboties.

Projekta mērķa sasniegšanai pirmskolas pedagogiem ir īpaša loma, viņu uzdevums ir nodrošināt atbilstošu mācību vidi, rūpēties par bērnu drošību, eksperimentu staciju uzturēšanu kārtībā u.tml.

Šī iemesla dēļ pirmskolas izglītības iestādes pedagogi paši arī izmēģināja eksperimenta stacijas, lai gūtu profesionāli pamatotus, saprotamus atsevišķo fenomenu skaidrojumus.

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas valdes priekšsēdētājs Vilnis Rantiņš atzinīgi vērtē projektu un uzsver: ”Viens no galvenajiem attīstības priekšnosacījumiem ir kvalificētu speciālistu pieejamība, pareizi ir profesionālo ievirzi sākt jau bērnu dārzā. „Mācies eksperimentējot” ir veiksmīgs piemērs, kā dabaszinātņu un tehniskos priekšmetus padarīt atraktīvus un bērniem interesantus”.

Tādējādi tā ir iespēja gūt pirmo pieredzi dabas zinātņu un tehnikas jomā, aktīvi izzinošā ceļā izmēģināt un izprast sakarības viņu ikdienā.

Foto: Jelgavas Vēstnesis

Atgriezties