Izstrādāta Pirmslaulību mācību programma
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33

2014. gada 17. oktobrī Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments sadarbībā ar žurnālu „Jurista Vārds” organizēja konferenci „Dzimtsarakstu loma tiesu sistēmā”.

Konferencē tika prezentēta Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra (ZRKAC) izstrādātā Pirmslaulību mācību programma personām, kuras vēlas reģistrēt laulību dzimtsarakstu nodaļā.

ZRKAC Tālākizglītības nodaļas vadītāja Astra Vanaga iepazīstināja konferences dalībniekus ar apmācību ietvaru, mērķi, uzdevumiem, sasniedzamajiem rezultātiem un programmas ieviešanai nepieciešamajiem nosacījumiem.

Pirmslaulību programma ir valsts atbalstīta iespēja topošajiem laulātajiem iegūt zināšanas un izpratni par laulības dzīvē svarīgiem jautājumiem – laulības tiesiskajiem, psiholoģiskajiem, ētiskajiem un sadzīves aspektiem. Tomēr tā būs brīvprātīga jauno pāru izvēle apmeklēt kursus, lai gūtu šīs jaunās zināšanas un bagātinātu savu pieredzi, uzsākot dzīvi laulībā.

Šī gada novembrī ZRKAC notiks pilotgrupas apmācība, kurā 5 jaunie pāri varēs izmantot bezmaksas iespēju piedalīties kursos, lai iegūtu sev aktuālas, jaunas zināšanas, uzsākot dzīvi laulībā.

Konferences prezentācija pielikumā.

Kontaktpersona informācijai par programmas aktivitātēm: Astra Vanaga, ZRKAC Tālākizglītības nodaļas vadītāja, tālr.: 29222737; 63012159; e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv

Foto: Konference „Dzimtsarakstu loma tiesu sistēmā” - LR Tieslietu ministrija

 

Atgriezties