Seminārnodarbība 10. klašu skolēniem un pedagogiem „Kā rakstīt zinātniski pētniecisko darbu?”
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33

2014. gada 30.septembrī plkst. 14.30 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā, Svētes ielā 33, Jelgavā, notika seminārnodarbība 10. klašu skolēniem un pedagogiem „Kā rakstīt zinātniski pētniecisko darbu?”

Seminārnodarbībā lektore Rudīte Hahele  skolēnus iepazīstināja a zinātniski pētnieciskā darba struktūru un darba galvenajām daļām. Lektore uzsvēra katra skolēna atbildības nozīmīgumu, personīgo attieksmi un mērķtiecību rakstot zinātniski pētniecisko darbu.

Lai skolēni ne tikai klausītos lekciju, bet arī praktiski darbotos, turpmākā semināra daļa tika organizēta kā grupu un patstāvīgais darbs. Skolēni grupu darbā noskaidroja zinātnes nozari un jomu, lektores piedāvātajām tēmām, veidoja zinātniski pētnieciskā darba pētījuma plānu, formulēja pētījuma problēmu. Lai nostiprinātu iegūtās zināšanas seminārnodarbībā, var ielūkoties pievienotajā lektores prezentācijā.

Seminārnodarbībā pedagogiem „Motivācija un prasmju pilnveide skolēniem, vadot zinātniski pētniecisko darbu” lektore kopīgi ar Jelgavas pilsētas un Ozolnieku novada Ozolnieku vidusskolas pedagogiem precizēja skolēnu motivējošos momentus rakstot zinātniski pētniecisko darbu un pedagogu nozīmīgo ieguldījumu un atbalstu katram skolēnam, kurš rakstīta zinātniski pētniecisko darbu.

Semināru apmeklēja 70 Jelgavas pilsētas, Ozolnieku novada Ozolnieku vidusskolas vispārizglītojošo skolu skolēni un pedagogi.

Atgriezties