Uzsākta darbība starptautiskā projektā

Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs ir iesaistījies ES Mūžizglītības programmā. Projekta TETRIS - Teaching TRIZ at School iesniedzējs ir Triestes (Itālija) Zinātņu parks. Kopumā projektā piedalās 12 partneri no 4 valstīm - Itālijas, Vācijas, Austrijas, Latvijas. Projekta mērķis ir sagatavot kursu materiālus inovatīvās domāšanas un problēmu risināšanas prasmju attīstībai. Šādu materiālu sagatavošanā un kursu īstenošanā ir ieinteresēti gan uzņēmumi - viens no partneriem ir rūpnīca „Siemens” Vācijā, gan mācību iestādes - JRPIC un Jelgavas 1. ģimnāzija Latvijā. 9. - 10. jūnijā notika projekta dalībnieku tikšanās Nirnbergā (Vācija), kurā apsprieda materiālu struktūru un to pielāgošanas iespējas dalībvalstu atšķirīgajām izglītības sistēmām. Mācību materiāli tiks tulkoti visu projekta dalībvalstu valodās un būs pieejami projekta mājas lapā: www.tetris-project.org. Projekta ilgums ir 2 gadi, tas noslēgsies 2009. g. decembrī.

 

Atgriezties