Projekta TETRIS dalībnieku tikšanās Siguldā

2009. gada 16. un 17. jūlijā notika projekta TETRIS dalībnieku tikšanās Siguldā, kuru organizēja Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs. Uz tikšanos bija ieradušies 19 dalībnieki no Austrijas, Itālijas, Latvijas, Vācijas. Lielākā daļa no viņiem Latvijā bija pirmoreiz un guva pozitīvus iespaidus par skaisto dabu, Siguldu un Rīgu.

Tikšanās mērķis bija dalīties pieredzē par pilotsemināru norisi un mācību materiālu testēšanu. Par to ziņoja gan skolu, gan uzņēmumu pārstāvji. Projekta koordinators bija apkopojis arī kursu dalībnieku aptaujas rezultātus. Secinājums - jo labāks ir bijis pasniedzēja darbs, jo augstāks ir dalībnieku vērtējums par kursiem un mācību materiāliem.

Tikšanās turpinājumā tika izteikti priekšlikumi mācību materiālu pilnveidei. Visbiežāk izskanēja prasība, lai materiāli būtu saistoši, atraktīvi un labi izprotami. Nākošajā projekta posmā autoru kolektīvs veiks materiālu korekcijas un papildinājumus. Projekta koordinators paziņoja noslēguma konferences datumu un piedāvāja diskusijai konferences programmu. Projekta konference notiks 10. novembrī Triestē (Itālija).

Projekta koordinatore Latvijā,

Ingrīda Muraškovska

Atgriezties