Izveidots informatīvs buklets

Projekta „Taupīga elektroenerģijas izmantošana skolā” (Intelligent Use of Energy at School) ietvaros ir izveidots informatīvs buklets angļu valodā, kā arī visu dalībvalstu valodās par projekta mērķi, aktivitātēm.

2008. gada nogalē un 2009. gada 6. janvārī JRPIC notika semināri Jelgavas skolu direktora vietniekiem un fizikas skolotājiem, lai kopīgi pārrunātu projekta īstenošanas gaitu, skolotāju un skolēnu iesaistīšanos projekta aktivitātēs.

Atgriezties