Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs kā sadarbības partneris ir iesaistījies starptautiskā projektā „Intelligent Use of Energy at School”

2009.g. 15.-16.janvārī Leobenes Universitātē, Austrijā notika projekta darba sanāksme, kurā tika apspriesta projekta īstenošanas gaita. Šobrīd projektā iesaistītie partneri strādā pie rokasgrāmatu un interaktīvo mācību materiālu izveides vidusskolēniem.
Projekta ietvaros tiks izveidotas trīs rokasgrāmatas vidusskolēniem, lai pievērstu jauniešu uzmanību elektroenerģijas izmantošanai rūpniecībā, celtniecībā, transporta nozarē, sniegtu informāciju par alternatīviem enerģijas veidiem, atjaunojamiem enerģijas avotiem, kā arī pievērstu skolēnu uzmanību elektroenerģijas taupīgai lietošanai ikdienas dzīvē. Rokasgrāmatās tiks sniegti arī praktiski piemēri, kā skolēni var taupīt elektroenerģiju skolā un mājās.
Projekta īstenošanā iesaistītas 15 Eiropas valstis, rokasgrāmatas plānots tulkot visās 15 valodās un aprobēt skolās 2009./2010.m.g.
2009.gada septembrī tiks izsludināts konkurss vidusskolēniem “Eiropas enerģijas taupīšanas balva”, kurā skolēni varēs praktiski aprēķināt un parādīt kā viņi taupa enerģiju.
No Latvijas šajā projektā ir iesaistījies Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs.
Aicinām skolas, kas vēlās iesaistīties izveidoto rokasgrāmatu aprobācijas procesā 2009./2010.mācību gadā, pieteikties pa e-pastu - skaidrite.bukbarde@pic.jelgava.lv
Projekta koordinatore,
Skaidrīte Bukbārde
Skolu atbalsta nodaļas vadītāja
Atgriezties