Jelgavas Skolēnu Dome iepazīstas ar projektu „Intelligent Use of Energy at School”

2009. gada 21. maijā starptautiskā projekta „Intelligent Use of Energy at school” koordinatore, JRPIC Skolu atbalsta nodaļas vadītāja Skaidrīte Bukbārde iepazīstināja Jelgavas Skolēnu Domes domniekus ar projektu, kura mērķis ir veicināt enerģijas taupīšanu ikdienas dzīvē.

2009./ 2010. mācību gadā Latvijas vidusskolēniem būs iespēja piedalīties Eiropas Enerģijas taupīšanas konkursā.

2009. gada septembrī tiks izsludināts konkurss skolām un skolēniem 14 Eiropas valstīs „Eiropas enerģijas taupīšanas balva”, kura laikā skolēni tiks aicināti taupīt elektroenerģiju individuāli, ģimenēs un visas skolas ietvaros. Konkursa laikā skolēni varēs izstrādāt pētnieciskos darbus par elektroenerģijas izmantošanu un taupīšanu. Konkursa laikā tiks veikti aprēķini, cik daudz elektroenerģijas (un arī naudas) var ietaupīt, kaut nedaudz mainot savu attieksmi pret elektroenerģijas izmantošanu. Konkurss notiks 2 posmos. 1. posms notiks katrā projekta dalībvalstī no 2009. gada septembra līdz 2010. gada maijam. 2. posms notiks Eiropas valstu līmenī, labāko darbu autori saņems Eiropas enerģijas taupīšanas balvas Itālijā, Triestē, 2010. gada rudenī.

Projekta koordinatore Skaidrīte Bukbārde

Atgriezties