“Taupīga enerģijas izmantošana skolā”
2009. gada 19. - 20. augustā Jelgavas reģionālajā PIC notika kursi „Enerģijas efektivitātes, enerģijas taupīšanas jautājumu integrēšana mācību procesā vidusskolā” skolotājiem, kas pieteikušies līdzdalībai projekta aktivitāšu īstenošanā.
Šajā mācību gadā tiks īstenotas šādas aktivitātes:
• metodisko materiālu tulkošana,
• metodisko materiālu aprobācija skolās,
• konkurss vidusskolēniem „Eiropas Enerģijas balva”.
Kursos piedalījās 25 skolotāji no Jelgavas pilsētas skolām, Ozolnieku novada, Jelgavas novada, Olaines, Bauskas un Aizkraukles. Kursu vadītāja Anda Zeidmane - LLU, Informācijas tehnoloģiju fakultātes, fizikas un matemātikas katedras asociētā profesore, iepazīstināja skolotājus ar metodiskajiem materiāliem, kā arī to izmantošanas iespējām mācību procesā. Mācību materiālu aprobācija plānota visa 2009./ 2010.m.g. laikā.
Skolotāji, kas iesaistījušies metodisko materiālu aprobācijā saņems metodisko materiālu komplektu, kurā būs iekļauts:
• rokasgrāmata skolēniem „Energoefektivitāte rūpniecībā”;
• rokasgrāmata skolēniem „Energoefektīvas celtnes”;
• rokasgrāmata skolēniem „Ilgtspējīgs transports un pārvietošanās”;
• rokasgrāmata skolotājiem;
• interaktīvi mācību materiāli (DVD);
• instrumentu komplekts vienkāršu eksperimentu veikšanai.
Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras direktors Mārtiņš Prīsis skolotājus informēja par energoefektivitātes problēmām un to risinājumiem pasaulē, Latvijā un Zemgales reģionā.
Projekta koordinatore Skaidrīte Bukbārde iepazīstināja kursu dalībniekus ar konkursa „Eiropas enerģijas taupīšanas balva” nolikumu. Šis konkurss tiks izsludināts 2009. gada septembrī skolām un skolēniem 14 Eiropas valstīs, kura laikā skolēni tiks aicināti taupīt enerģiju individuāli, ģimenēs un visas skolas ietvaros. Konkursa laikā skolēni izstrādās pētnieciskos darbus par elektroenerģijas izmantošanu un taupīšanu, tiks veikti aprēķini, cik daudz enerģijas (un arī naudas) var ietaupīt, kaut nedaudz mainot savu attieksmi pret elektroenerģijas izmantošanu. Konkurss notiks 2 posmos. 1. posms notiks katrā projekta dalībvalstī no 2009. gada 1. decembra līdz 2010. gada 1. maijam. 2. posms notiks Eiropas valstu līmenī. Konkurss noslēgsies 2009. gada jūnijā Latvijā, labākie darbi tiks nosūtīti līdzdalībai Eiropas konkursā. Eiropas enerģijas taupīšanas balva tiks pasniegta noslēguma konferencē Triestē, Itālijā, 2010. gada oktobrī.
Konkursa mērķis - atbalstīt sasniegumus, labās prakses piemērus, idejas un plānus saistībā ar enerģijas patēriņu, īpaši uzsverot enerģijas patēriņa samazināšanu.
Dalībnieki tiek dalīti trīs kategorijās:
• skolas - Energoefektīvākā skola;
• individuāli skolēni, kas sasnieguši ievērojamu enerģijas ietaupījumu ikdienā;
• video (individuāli autori vai grupu darbs). Video reklāma, īsfilma, digitālā spēle, animācija, programmatūra, video māksla par enerģijas taupīšanas tēmām.
Konkursa norises plāns:
2009. gada septembris
Eiropas enerģijas taupīšanas konkursa izsludināšana
līdz 2009. gada 15. decembrim
Pieteikumu iesniegšana konkursam
2009. g. 1. decembris - 2010. g. 1. maijs
Konkursa norise skolās
līdz 2010. g. 20. maijam
Konkursa darbu iesniegšana
līdz 2010. g. jūnija beigām
Valstu konkursa darbu izvērtēšana un uzvarētāju apbalvošana
Aicinām Latvijas skolas un skolēnus iesaistīties šajā konkursā!
Skolas un skolēni, kas vēlās iesaistīties metodisko materiālu aprobācijā un konkursā par Eiropas enerģijas taupīšanas balvu lūdzu sazināties ar projekta koordinatori Skaidrīti Bukbārdi, 63012152, 29337980, skaidrite.bukbarde@pic.jelgava.lv
Projekta koordinatore Skaidrīte Bukbārde,
Skolu atbalsta nodaļas vadītāja
Atgriezties