Konkurss „Eiropas Enerģijas taupīšanas balva”

Konkurss „Eiropas Enerģijas taupīšanas balva” ir starptautiskā projekta „Taupīga enerģijas izmantošana skolā” (IUSES - Intelligent Use of Energy at Schools) sastāvdaļa.

Eiropas Enerģijas taupīšanas konkurss notiks 2009./2010. mācību gadā un tā mērķis ir apbalvot skolas, individuālus skolēnus, kas sniegs lielāko ieguldījumu enerģijas taupīšanā un izpratnes veidošanā par energoefektivitātes jautājumiem mācību gada laikā.

Konkursam var pieteikties 3 kategorijās:

Skolas

Šajā kategorijā var piedalīties jebkura vidusskola, kas ir ieviesusi, risinājusi energoefektivitātes jautājumus skolā (piemēram, mācību, audzināšanas darbā, pētnieciskajā darbībā, skolas ikdienas dzīvē) un ievērojami samazinājusi enerģijas patēriņu.

Individuāli skolēni

Šajā kategorijā var piedalīties individuāli skolēni vai skolēnu grupas (ne vairāk kā 3 dalībnieki), kas mācās vidusskolā un kas ir sasnieguši labus rezultātus enerģijas taupīšanā ikdienā (piemēram, mājās, mainot paradumus transporta izmantošanā, ietekmējot vecākus, draugus mainīt enerģijas izmantošanas paradumus, utt.).

Video/Media (individuāli un / vai grupā)

Šajā kategorijā var piedalīties gan individuāli skolēni, gan grupas, klases, skolas, kas izveidojuši video, reklāmu, īsfilmu, digitālo spēli, animāciju, programmatūru, video mākslu utt. par enerģijas taupīšanas tēmām.

Tātad, ja Jūs plānojat vai īstenojat pasākumus, projektus, kas vērsti uz enerģijas taupīšanu, vai saistīti ar energoefektivitāti, gribat mainīt attieksmi pret enerģijas patērēšanu, veicināt atjaunojamo enerģijas avotu ieviešanu, vēlaties mazināt transporta sastrēgumus un piesārņojumu…

Šī ir iespēja tieši Jums! Piesakieties un piedalieties Eiropas Enerģijas taupīšanas konkursā! Pieteikšanās konkursam līdz 2009. gada 15. decembrim!

Eiropas Enerģijas taupīšanas konkurss notiks divās kārtās:

1. kārta - valsts līmenis

Labākie darbi visās trīs kategorijās tiks apbalvoti katrā valstī.

2. kārta - Eiropas līmenis

Labākais darbs katrā kategorijā no katras valsts piedalīsies Eiropas konkursā.

Eiropas balvas pasniegšana

Eiropas konkursa uzvarētāji katrā kategorijā tiks apbalvoti projekta „IUSES” noslēguma konferencē Triestē (Itālija), 2010. gada rudenī.

Piedaloties konkursā Jums būs iespēja:

• uzlabot savas zināšanas vides jomā;

• mainīt attieksmi pret energoefektivitātes jautājumiem;

• reklamēt savas skolas sasniegumus valsts un Eiropas līmenī;

• iegūt videi draudzīgas balvas!

Lai pieteiktos līdzdalībai konkursā Latvijā, lūdzu sazināties ar projekta „IUSES” koordinatoru Latvijā - Jelgavas reģionālo Pieaugušo izglītības centru (JRPIC), tālr. 63012152, e-pasts: skaidrite.bukbarde@pic.jelgava.lv. Informācija par konkursu, kā arī pieteikšanās veidlapas var atrast JRPIC mājas lapā: www.jrpic.lv, sadaļā „Projekti”.

Atgriezties