Konkurss „Eiropas enerģijas taupīšanas balva” noslēdzies

Konkurss „Eiropas enerģijas taupīšanas balva” tika organizēts starptautiskā projekta „Intelligent Use of Energy at School” ietvaros. Šajā projektā kā sadarbības partneris ir iesaistījies Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs (JR PIC).

Projekta īstenošana tika uzsākta 2008. gada augustā, kad 25 skolotāji no Jelgavas pilsētas skolām, Ozolnieku novada, Jelgavas novada, Olaines, Bauskas un Aizkraukles skolām iepazinās ar projektā izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem par enerģijas taupīšanas iespējām celtnēs - skolā, mājās, transportā. Skolotāji saņēma 4 rokasgrāmatas, interaktīvus mācību materiālus DVD formātā, kā arī instrumentu komplektu vienkāršu eksperimentu veikšanai. Visa mācību gada laikā skolotāji šos materiālus izmantoja mācību procesā, lai skolēni izprastu enerģijas taupīšanas pamatprincipus zinātu, kā taupīt enerģiju ikdienā, jo jau nelielas izmaiņas mūsu rīcībā var radīt ievērojamu enerģijas ietaupījumu, un nozīmīgu piesārņojuma samazināšanos.

Otra lielākā šī projekta aktivitāte - konkurss skolām „Eiropas enerģijas taupīšanas balva” tika izsludināts 2009. gada septembrī 12 Eiropas valstīs.

Konkursa mērķis - atbalstīt sasniegumus, labās prakses piemērus enerģijas patēriņa samazināšanā. Konkursa laikā skolēni tika aicināti taupīt enerģiju individuāli, ģimenēs un visas skolas ietvaros, kā arī izstrādāt pētnieciskos darbus par elektroenerģijas izmantošanu un taupīšanu, veikt aprēķinus, cik daudz elektroenerģijas (un arī naudas) var ietaupīt, kaut nedaudz mainot savu attieksmi pret enerģijas izmantošanu. Konkursa 1. posms notika katrā projekta dalībvalstī no 2009. gada decembra līdz 2010. gada maijam.

Latvijā konkursā iesaistījās 17 izglītības iestādes: Ozolnieku vidusskola, Kalnciema vidusskola, Dobeles Valsts ģimnāzija, Bauskas 1. vidusskola, Olaines 1. vidusskola, Mālpils vidusskola, Rīgas celtniecības koledža, Rīgas 6. vidusskola, Jelgavas 1. ģimnāzija, Jelgavas 4. vidusskola, Jelgavas 5. vidusskola, Jelgavas 6. vidusskola, Jelgavas Valsts ģimnāzija, Jelgavas Spīdolas ģimnāzija, Jelgavas Amatu vidusskola, Jelgavas Amatniecības vidusskola, Lazdiņas privātā vidusskola „Punktiņš”.

Individuālo dalībnieku grupā iesniegti 53 darbi, video kategorijā iesniegts 32 darbi, kuros galvenā uzmanība tika pievērsta skolēnu attieksmei pret enerģijas taupīšanu, energoefektīvu ierīču lietošanu, kā arī skolēnu pārvietošanās paradumu maiņai. Daudzi skolēni savos darbos parāda, ka uz skolu var doties ne tikai ar auto, bet arī ar velosipēdu vai skrituļdēli. Skolēni vērojuši, salīdzinājuši un analizējuši ūdens un elektrības patērēšanas paradumus.

Pētījumi rāda, ka pēdējo 20 gadu laikā mūsu enerģijas patēriņš ir palielinājies apmēram par 50%. Enerģijas patēriņš ir iemesls gaisa piesārņojumam, skābajiem lietiem un globālajām klimata pārmaiņām. 30% ogļskābās gāzes (CO2) emisiju, kas tieši ietekmē globālo sasilšanu un ar to saistītās klimata pārmaiņas, rodas mājsaimniecībā patērētās enerģijas rezultātā. (http://www.dolceta.eu/latvija/)

Projekta noslēguma pasākums Latvijā - konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks 2010. gada 29. maijā pl. 12.00 Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā.

Labākais darbs katrā kategorijā no katras valsts piedalīsies Eiropas konkursā. Eiropas konkursa uzvarētāji katrā kategorijā tiks apbalvoti projekta „Taupīga enerģijas izmantošana skolā” (IUSES - Intelligent Use of Energy at Schools) noslēguma konferencē Triestē (Itālija), 2010. gada rudenī.

Atgriezties