Seniori turpina mācīties Veselības universitātē

Uzsākot jauno mācību gadu, Jelgavas seniori turpina aktīvi līdzdarboties projektā „Veselības universitāte senioriem”.

Jau augustā, projekta ilgtspējas nodrošināšanai, 9 projekta dalībnieki apguva papildus zināšanas, lai kļūtu par projekta idejas popularizētājiem pēc tā noslēguma novembrī. Tas nozīmē, ka 9 brīvprātīgie seniori mācījās, kā kļūt par senioru veselības grupu vadītājiem - multiplikatoriem.

Multiplikatori apguva jaunas zināšanas par saskarsmes priekšnoteikumiem darbā ar senioru auditoriju 4 praktisku semināru - treniņu ciklos.

2 semināros tika padziļināti apskatīti veselīgus ikdienas ieradumus veicinošas aktivitātes. Vēl 2 semināros multiplikatori apguva zināšanas un dalījās pieredzē par saskarsmes priekšnoteikumiem darbā ar senioru mērķauditoriju.

Multiplikatoru uzdevums pēc projekta ieviešanas būs sniegt informāciju un iesaistīt seniorus veselīgu dzīves veidu uzturošās aktivitātēs, mudinot viņus iesaistīties veselības atbalsta grupās. Seniori tiks aicināti darboties:

1. Veselīgu ikdienas ieradumu izkopšanas grupā;

2. Nūjošanas grupā;

3. Peldēšanas grupā.

Redzot senioru lielo interesi un vēlmi apgūt jaunas zināšanas par veselības profilakses pasākumiem un veselīgu dzīvesveidu teorētiskajās nodarbībās un to, cik labi apmeklētas ir peldēšanas, nūjošanas un vingrošanas nodarbības, projekta īstenotāji ir pārliecināti, ka veselības uzturēšanas pasākumi būs pieprasīti arī pēc projekta noslēguma.

Veselības atbalsta grupas - viens no efektīgākajiem, lētākajiem un nepieciešamākajiem cilvēku savstarpējās palīdzības pakalpojumiem.

Tās ir grupas, kurās tiek dota iespēja līdzdarboties, risināt grūtības un dalīties pieredzē. Tās balstās uz pašpalīdzības un atbalsta principiem, kopā sanākot cilvēkiem ar līdzīgām problēmām un interesēm.

Grupas darba procesā, iepazīstot paši sevi, cilvēki pilnveidos sevi un uzlabos savas attiecības un dzīves kvalitāti, tādejādi samazinot ar dzīvesveidu saistīto saslimšanu daudzumu, un pagarinot produktīvo dzīves ilgumu.

Septembrī, oktobrī un novembrī turpinās projekta teorētiskās un praktiskās nodarbības. Seniori klausās nodarbību ciklus „Ķermeņa veselība vecumā” un „Saskaņā ar sevi”.

Paralēli teorētiskajām nodarbībās seniori arī peld un vingro.

Savukārt projektā iesaistītie eksperti uzsākuši darbu pie rokasgrāmatas „Veselības ābecīte senioriem”, kurā tiek apkopotas galvenās tēzes par veselīga dzīvesveida priekšnoteikumiem un ieteikumi aktīvai un veselīgai dzīvei. Šo rokasgrāmatu saņems seniori un projekta noslēguma konferences dalībnieki.

Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.

Raksts „Seniori turpina mācīties Veselības universitātē” ir veidots ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansiālu atbalstu. Par raksta saturu atbild Jelgavas Pensionāru biedrība.

Atgriezties