Ar pirmo projekta partneru tikšanos ir uzsākta projekta "INNOSTARTUP" īstenošana
Vieta: Šauļi, Lietuva

No 10.-12. septembrim projekta partneri tikās Lietuvā, Šauļu pašvaldības izglītības centrā pirmajā  projekta īstenošanas sanāksmē. Tikšanās laikā  projekta partneri iepazinās ar partnerorganizāciju  darbību, dalījās pieredzē uzņēmējdarbības atbalsta jomā,  kā rezultātā izveidojās spēcīga, ieinteresēta, uz turpmāko sadarbību vērsta komanda. 

Projekta komanda ir precizējusi  projekta aktivitāšu īstenošanas grafiku,  apspriedusi un apstiprinājusi  kursu programmas struktūru, mērķi, mācību rezultātus, kā arī  saturu un noteikusi partneru atbildības jomas programmas un mācību materiālu izstrādē.

Nākamais solis projekta īstenošanā ir mācību materiāla izstrāde kursiem par  inovatīvas, radošas domāšanas kompetences pilnveidošanu potenciālajiem uzņēmējiem.

Projekta koordinatore: Skaidrīte Bukbārde
ZRKAC direktores vietniece

Galerija

Projekta "INNOSTARTUP" partneru pirmā tikšanās
Atgriezties