Projekta „Veselības universitāte senioriem” noslēguma konference

2011. gada 30. novembrī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā notika projekta „Veselības universitāte senioriem” noslēguma konference, kurā tika prezentēta projekta gaita un sasniegtie rezultāti.

Uz konferenci kuplā pulkā bija ieradušies gan projekta dalībnieki - Jelgavas seniori, gan viesi no Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona organizācijām.

Konferences dalībniekus sveica Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilis Levčenoks un Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra direktore Sarmīte Vīksna.

Projekta rezultātus atzinīgi novērtēja un projekta dalībniekus svētkos sveica Sabiedrības integrācijas fonda projektu vadītāja Antra Sprinģe.

Ar projekta īstenošanas gaitu un sasniegtajiem rezultātiem iepazīstināja projekta vadītāja Astra Vanaga. Gan prezentācija, gan video materiāls atspoguļoja ne tikai skaitļus un projekta laikā īstenotās aktivitātes, bet vēlreiz ļāva izjust tās pozitīvās emocijas, kuras seniori piedzīvoja gan klausoties teorētiskās nodarbības, gan piedaloties peldēšanas, nūjošanas un vingrošanas praktiskajās nodarbībās.

Savus sveicienus un vēl dažus veselīga dzīvesveida padomus senioriem vēlēja viņu pasniedzēji: Daina Zepa, Lolita Neimane, Daina Reinfelde, Aleksandrs Matisons, Ilga Vilka, Mārīte Ose.

Konferences laikā 135 seniori saņēma Apliecinājumus par līdzdalību Veselības universitātē un sekmīgu tās absolvēšanu.

Visi konferences dalībnieki saņēma dāvanā rokasgrāmatu „Veselības ābecīte senioriem”, kurā apkopoti veselības saglabāšanas un slimību profilakses galvenie priekšnoteikumi, kā arī doti ieteikumi fiziskām aktivitātēm. Turpmāk ar rokasgrāmatu interesenti var iepazīties Jelgavas Pensionāru biedrībā un ZR KAC bibliotēkā.

Konferencē ar muzikāli skanīgu sveicienu uzstājās un emocionālu saviļņojumu klausītājiem radīja mūziķis Endijs Rozenbergs un Jelgavas Mūzikas koledžas vijolnieku ansamblis.

Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.

Raksts Projekta „Veselības universitāte senioriem” noslēguma konference ir veidots ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansiālu atbalstu. Par raksta saturu atbild Jelgavas Pensionāru biedrība.

Atgriezties