Vides izglītības nometne „Junioru universitāte izbrauc dabā”

ZRKAC projekts "Vides izglītības nometne „Junioru universitāte izbrauc dabā”" tika iesniegts valsts budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds", apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" vadlīnijas konkursā "Atbildīgs dzīvesveids" un nometnes organizēšana tika finansiāli atbalstīta.

No 2014. gada 11. līdz 15.augustam 60 Junioru universitātes dalībnieki devās aizraujošā ekspedīcijā pa tuvākām un tālākām Latvijas vietām ar mērķi pētīt dabas daudzveidību un apgūt dabu saudzējošas uzvedības prasmes.

Pirmajā nometnes dienā dalībnieki veidoja nometnes ģerboni, izzināja, kādas krāsas pastāv dabā, un apguva fotografēšanas pamatus dabā, lai, nometnē darbojoties, varētu veiksmīgi fotografēt dabas objektus, augus, dzīvniekus un piefiksēt savus novērojumus.

Nometnes otrā diena bija veltīta dabas izpētei jūrmalā, Ķemeros, kur skolēni mācījās attīrīt putna spalvas no naftas produktu piesārņojuma, veica jūras piekrastes un ūdens novērtēšanu, piekrastes gultnes profila noteikšanu un hidroelektrostacijas modeļa veidošanu, kā arī konstruēja gaisa pūķus un cēla smilšu torņus, izmantojot dažādus dabas materiālus un pat pārtikas produktus, piemēram, cukuru un olas, lai pētītu, kā panākt torņa papildus stiprību.

Trešā nometnes diena bija veltīta Svētes apkārtnes izpētei. Ruļļu karjerā tika ievākti ūdens paraugi un nodarbībās noteikti tajos atrastie ūdens dzīvnieki, analizēti planktona paraugi, izmantojot mikroskopu, kā arī pētīts ūdens ķīmiskais sastāvs un strādāts pie ūdens paraugu attīrīšanas. Skolēni izvērtēja arī augsni, tās sastāvu un īpašības, modelēja augsnē sastopamos izrakteņus.

Tērvetes dabas parkā pētnieciskie darbi norisinājās nometnes ceturtajā dienā. Nometnes dalībnieki mācījās atpazīt koku sugas un noteikt to atbilstību dižkoka statusam, pētīja skudru ārējo uzbūvi un to uzvedību brīvā dabā, pētīja gliemeža ceļu, meklēja zelta griezumu dabā, kā arī  pētīja ķīmisko elementu trūkumu augos. Skolēni uzlaboja prasmes sākotnēji izvērtēt un aprakstīt objektus āra apstākļos. Pēcpusdienā skolēni devās lauku tūrisma pārgājienā.

Nometnes noslēguma dienā skolēni prezentēja nometnē apgūtās zināšanas un prasmes, piedalījās interešu nodarbībās un veidoja digitālo uzskates materiālu.

Katru dienu bērniem bija iespēja piedalīties dažādās kustību aktivitātēs brīvā dabā.

Nometni finansiāli atbalstīja Latvijas vides aizsardzības fonds, Jelgavas pilsētas dome, nometni īstenoja Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs.

 

Atgriezties