Pedagogi apgūst metodes darbam ar skolēniem, kam ir mācīšanās grūtības
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33

2014. gada 26. augustā Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā notika Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra organizēto kursu „Mācību procesa īstenošana vispārizglītojošās skolās skolēniem ar mācīšanās grūtībām” pēdējā nodarbība.

Katram skolēnam ir dota iespēja iegūt savām spējām un vajadzībām atbilstošu izglītību. Skolēnam ir svarīgi saņemt atbalstu, lai gūtu sasniegumus mācībās, tādēļ savlaicīga mācību traucējumu diagnostika un korekcija no pedagogu puses ir būtiska.

Lai savlaicīgi diagnosticētu bērnus ar mācīšanās traucējumiem un sniegtu nepieciešamo atbalstu mācību procesā, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, Jelgavas 5. vidusskolas un Jelgavas Valsts ģimnāzijas pedagogi, kursu laikā ieguva izpratni par skolēnu izziņas darbības traucējumu būtību, mācījās atpazīt skolēnu mācīšanās traucējumus. Apguva paņēmienus un metodes, kas palīdz skolēniem kompensēt mācīšanās traucējumus mācību procesā.

Pedagogi veidoja skolēnu individuālos izglītības plānus, veidoja sadarbības plānus ar atbalsta personālu un skolēnu vecākiem, lai veiksmīgāk realizētu skolēna izglītības vajadzības.

Pedagogi savas zināšanas papildināja pie: Mudītes Reigases mg. paed., Māras Liepnieces mg. paed., Sandras Ozoliņas mg. psych., Ilvas Vanagas mg. psych. un  Anitas Stāvauses.

Atgriezties