Vasaras radošā skola

Projekta ietvaros no 2012. gada 20. - 24. augustam Lielplatones speciālajā internātpamatskolā un Jelgavas speciālajā internātpamatskolā tika organizēta Vasaras radošā skola ar mērķi veicināt dalībnieku sociālo un sadzīves prasmju pilnveidošanos, iesaistot tos daudzveidīgās, radošās aktivitātēs.

Vasaras radošās skolas dalībniekiem bija iespēja aktīvi darboties floristikas, sarīkojumu deju, alternatīvās mūzikas, rokdarbu un mākslas radošajās darbnīcās.

Alternatīvās mūzikas nodarbībās Vasaras radošās skolas dalībnieki izkopa mūzikas klausīšanās prasmes, dziedāja, apguva pirmās iemaņas klavierspēles mākslā. Nodarbībās tika izmantota Šiniči Suzuki metode, kas sekmē skolēna visu spēju un radošā potenciāla attīstību.

Savukārt sarīkojumu deju nodarbībās skolēni pilnveidoja pozitīvas savstarpējās saskarsmes prasmes, uzstāšanās kultūras prasmes, attīstīja ritma un telpas izjūtu. Nodarbībās skolēni apguva ritma dejas un sporta deju pamatsoļus.  

Rokdarbu un mākslas nodarbībās bija iespēja veikt radošos darbus dekupāžas tehnikā, kā arī izmantot savos dekoratīvajos darbos dažādus materiālus: aukliņas, pērlītes, dabīgo ādu, plastikas masu un krāsainās smiltis, sniedzot dalībniekiem iespēju savu radošo spēju attīstīšanai, veicinot pašapziņas veidošanos savas idejas realizēšanas procesā un darbu prezentēšanā, kā arī veidojot izpratni par savstarpējas sadarbības nozīmi rezultāta sasniegšanā un estētiskas vides veidošanā.

Vasaras radošās skolas dalībnieki iesaistījās arī daudzveidīgās sporta un tūrisma aktivitātēs: telts celšanā, tūrisma virvju takas šķēršļu pārvarēšanā, kastu torņa celšanā, fotoorientēšanās sacensībās un dažādās komandu saliedēšanas spēlēs. Sporta dienas aktivitātes attīstīja skolēnu precizitāti, līdzsvara izjūtu, veicināja komandas saliedētību un skolēnu vispusīgu fizisko attīstību.

Vasaras radošās skolas noslēgumā abās projekta dalībskolās bija apskatāma skolēnu darbu izstāde.

Atgriezties