Karjeras izglītības pasākums 7.-9.klašu skolēniem 2013.gada 13.februārī „Profesiju sīrups 2013”

„Atbalsta pasākumu komplekss izglītojamo mācību, darba un sadzīves prasmju apguves veicināšanai” Vienošanās Nr. 2011/0033/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/043”

Projekta ietvaros katrā dalībskolā 7.-9.klašu skolēniem ir izstrādāta karjeras izglītības programma, kas ietver individuālas konsultācijas, grupu nodarbības, tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, ekskursijas uz uzņēmumiem, lai skolēni varētu izzināt savas spējas, paplašināt zināšanas par dažādām profesijām, kā arī iespējām šīs profesijas apgūt un darba iespējām.

2013.gada 13.februārī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā notika karjeras izglītības pasākums „Profesiju sīrups” projekta dalībskolu 7.-9.klašu skolēniem. Pasākuma pirmajā daļā skolēni devās ekskursijās uz modes namu „Tēma”, iepazinās ar veikala „K- Rauta” darbību, un izzināja Jelgavas Amatu vidusskolā apgūstamās profesijas.

Pasākuma otrajā daļā, kas norisinājās Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā, skolēni iesaistījās interaktīvā spēlē „Profesiju sīrups 2013”’, kurā katrai komandai, izpildot daudzveidīgus uzdevumus, bija iespēja nonākt līdz Lielajai balvai. Skolēni dalījās pieredzē par ekskursijās redzēto, prezentēja mājas darbu - iepazīstināja ar savu komandu, veidoja plakātu par konkrētu profesiju, salika „puzli” ar kādu profesiju un veica citus uzdevumus.  

Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņi pasākuma dalībniekiem demonstrēja „Profesiju modes skati”.

Pasākuma organizēšanā un vadīšanā iesaistījās Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra interešu grupas „Jaunie līderi” jaunieši, kā arī biedrības „Vecāki Jelgavai” pārstāvji.

 

Projekta vadītāja Sandra Liepiņa

Atgriezties