Projekts „Latviešu valodas apguve pieaugušajiem Jelgavā” veiksmīgi turpinās
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33

Sākotnēji prognozētā valsts valodas kursu aktualitāte pilsētas un reģiona nelatviski runājošo iedzīvotāju vidū un atbilstoši tam projekta pieteikumā izvirzītais mērķis - iesaistīt kursos 120 cilvēkus, ir pilnībā sevi attaisnojis.

Jau pieteikšanās laikā bija vērojams, ka ļoti daudz cilvēku vēlas izmantot iespēju papildināt savas latviešu valodas zināšanas bezmaksas kursos. Nedēļas laikā 8 kursu grupas bija nokomplektētas un no 9. janvāra ir uzsāktas mācības. Projekta ietvaros iedzīvotājiem ir dota iespēja paaugstināt savu valsts valodas prasmi par vienu pakāpi, sākot no pilnīga iesācēja (A1) līmeņa līdz vidējam (B2) valodas prasmes līmenim.

Kursu dalībnieku mērķi ir dažādi, tomēr priekšplānā izvirzās profesionālās vajadzības - valoda nepieciešama darba pienākumu veikšanai. Divām trešdaļām kursu dalībnieku mērķis ir nokārtot valsts valodas atestācijas eksāmenu un saņemt augstāku valsts valodas prasmes līmeni par šobrīd esošo.

Kursu dalībnieku vecums ir ļoti dažāds. Vislielākā interese un vēlme mācīties ir tiem, kuri šobrīd ir darba dzīves vidū – 40 un 50 - gadniekiem. Projekta dalībnieku vidējais vecums ir 44 gadi.

Šobrīd mācības rit pilnā sparā un 120 jelgavnieki apgūt valsts valodu, iepazīst latvisko kultūrvidi un tradīcijas. Jau par tradīciju ZRKAC valsts valodas kursu klausītājiem ir kļuvušas mācību ekskursijas uz Sv. Trīsvienības baznīca torni un Ģ. Eliasa muzeju. Arī projekta dalībniekiem, lai labāk iepazītu savu pilsētu, tās vēsturi un kultūru, martā tiek plānotas ekskursijās uz Jelgavas muzejiem.

Atgriezties