Kursi „Pagarinātās dienas grupas darba organizācija”
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33

2014. gadā no 18. augusta līdz 20. augustam Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā notika kursi„ Pagarinātās dienas grupas darba organizācija”.

Lai Jelgavas pilsētas un novada, Ozolnieku novada, Tukuma pilsētas un novada, Bauskas pilsētas un novada skolēni lietderīgi pavadītu laiku pēc mācībām pagarinātajā dienas grupā, viņu pedagogi apguva jaunas zināšanas un prasmes 24 stundu kursu nodarbībās.

Valdorfpedagoģe Ieva Dakne rosināja skolēnu uzvedību un izturēšanos vērtēt un izprast caur vecumposma prizmu. Lektore uzsvēra, ka svarīga ir skolotāja ieinteresētība un atbalsts katra bērna izaugsmē un sasniegumos. Valdorfpedagoģe rosināja pedagogus radoši izmantot dabu skolēnu brīvā laika lietderīgā plānošanā un viņu sajūtu attīstīšanā.

Montesori pedagoģe Ieva Liepiņa praktiski parādīja un pedagogi apguva Montesori pedagoģijas apmācības elementus, kas palīdz skolēniem izprast matemātiskās likumsakarības un attīsta valodu.

Jelgavas 4. sākumskolas pedagoģes - praktiķes Ira Rozīte un Kaiva Medaine iepazīstināja ar dažādām praktiskām darba metodēm skolēnu brīvā laika organizēšanai pagarinātajā dienas grupā.

Pedagogus ar normatīvajiem dokumentiem, kas regulē pedagogu darbību pagarinātās dienas grupā un darba organizāciju Daugavpils Saskaņas pamatskolā iepazīstināja lektore Dace Plociņa.

Programmas laikā pedagogi veidoja dažādus praktiskus materiālus, kurus var izmantot skolēnu radošajai attīstībai.

Galerija

Kursi „Pagarinātās dienas grupas darba organizācija”
Atgriezties