Seminārs direktoru vietniekiem audzināšanas darbā un projektu nedēļas organizatoriem skolās

2012. gada 8. novembrī Jelgavas 4. vidusskolā notika seminārs direktoru vietniekiem audzināšanas darbā un projektu nedēļas organizatoriem skolās „Projektu nedēļas organizēšana skolā - Jelgavas 4. vidusskolas pieredze. Konkurss „Izzini Jelgavu” projektu nedēļas ietvaros.” Jelgavas 4. vidusskolas direktora vietniece Ivita Steķe iepazīstināja ar skolas izstrādāto „Projektu nedēļas kārtību” un pieredzi projektu nedēļas organizēšanā 5. - 12. klašu grupās, savukārt direktora vietniece Ārija Puriņa dalījās pieredzē par 1. - 4. klašu skolēnu aktivitātēm projektu nedēļas ietvaros.

Direktora vietniece audzināšanas darbā Sanita Baltiņa pastāstīja par pieredzi organizējot projektu nedēļu „Jelgavas uzņēmumi un iestādes” 2011./ 2012. mācību gadā. Projektu nedēļas mērķis bija radīt skolēniem interesi par Jelgavas uzņēmumiem un iestādēm, veicinot skolēnu karjeras izvēles iespēju apzināšanos, attīstītu skolēnu izpratni par dažādu nozaru uzņēmumiem un iestādēm.

Semināra dalībnieki iepazinās ar skolēnu izstrādātajiem projektu materiāliem un prezentācijām. S. Baltiņa pastāstīja par 2013. gadā plānoto projektu nedēļu „Jelgava vakar, šodien rīt”, kas saistīta ar 2. Jelgavas pilsētas skolēnu pētniecisko darbu konkursu „Izzini Jelgavu”.

Atgriezties