Skolēnu skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss „Ievelc dziļā elpā savu Latviju!”

2013. gada 20. februārī Jelgavas Valsts ģimnāzijā notika Jelgavas pilsētas skolēnu skatuves runas un literāro uzvedumu konkursa „Ievelc dziļā elpā savu Latviju” 1. kārta.

Konkursa mērķis: izkopt skolēnos nacionālo identitāti un emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku; attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru; motivēt mazāmkumtautību izglītības iestāžu bērnus un jauniešus runāt literāri pareizā latviešu valodā.

Konkursā tika aicināti piedalīties Jelgavas pilsētas vispārizglītojošo skolu 1. - 12. klašu audzēkņi, no kuriem uz nākamo kārtu tika izvirzīti 2 literārie uzvedumi un 3 individuālie dalībnieki, kā arī katrai klašu grupai žūrija izvirzīja darbus apbalvošanai, dalībniekiem piešķirot 1., 2., 3. vietu un pateicību.

Skolēnu skatuves runas un literāro uzvedumu konkursa dalībniekus vērtēja kompetenta žūrija: režisore Lūcija Ņefedova, režisore Dzintra Zimaiša un aktieris Uģis Točs.

Skolēnu priekšnesumi bija tematiski saistīti ar nacionālās un valstiskās identitātes stiprināšanu, daiļdarbi par tēmām: ģimene, mājas, skola, tauta, valoda, tēvzeme, Latvija.

1. klašu grupas dalībniekus apbalvoja ar pateicības rakstiem. 2. - 3. klašu grupā 1. vietu ieguva Jelgavas 4. pamatskolas 3. klases skolnieks Mārtiņš Bariss (skolotāja Iveta Krūmiņa).

4. - 6. klašu grupā augstāko žūrijas vērtējumu un 1. vietu ieguva Jelgavas 4. pamatskolas 5. klases skolnieks Endijs Adata (skolotāja Ilze Rimža).

7. - 9. klašu grupā 1. vietu ieguva Jelgavas 2. pamatskolas 8. klases skolniece Angelīna Gavrilova (skolotāja Mārīte Neivarte, Irina Pļetņikova) un 10. - 12. klašu grupā Jelgavas 1. ģimnāzijas 11. klases skolniece Marija Ņedorezova (skolotāja Aija Treija).

Literāro uzvedumu konkursā 1. vietu ieguva Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 7. - 9. klašu grupa (skolotāja Elīna Apsīte).

2013. gada 11. aprīlī Tukumā notiks 2. kārta skolēnu skatuves runas un literāro uzvedumu konkursa „Ievelc dziļā elpā savu Latviju!” Uz skolēnu skatuves runas konkursa 2. kārtu tiek izvirzīti Jelgavas 4. pamatskolas 3. klases skolnieks Mārtiņš Bariss (skolotāja Iveta Krūmiņa), Jelgavas 1. ģimnāzijas 11. klases skolniece Marija Ņedorezova (skolotāja Aija Treija) un Jelgavas Valsts ģimnāzijas 11. klases skolnieks Emīls Rotgalvis (skolotāja Ilze Vazdiķe), savukārt uz literāro uzvedumu konkursa 2. kārtu tiek izvirzīti Jelgavas 2. pamatskolas 4. - 9. klašu grupa (skolotāja Lūcija Apela) un Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 7. - 9. klašu grupa (skolotāja Elīna Apsīte).

Atgriezties