Jelgavas pilsētas pedagogu augusta sanāksme
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33

Mūža darbs ir vienmēr veidot sevi,

Augšup tiekties, patiesīgam būt...

2012. gada 28. augustā Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā notika ikgadējā Jelgavas pilsētas pedagogu sanāksme, uz kuru šogad bija pulcējušies ap 300 skolu direktoru, viņu vietnieku, izglītības iestāžu pedagogu un pilsētas vadība.

Sanāksmes dalībniekus, uzsākot jauno mācību gadu, uzrunāja Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza, Jelgavas Domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš prezentēja Jelgavas pilsētas attīstības plānu un izglītības lomu tajā, klātesošos sveica Jelgavas Domes priekšsēdētāja vietnieks Aigars Rublis un Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra vadītāja Sarmīte Vīksna.

Sanāksmē tika sveikt četri jaunie pedagogi: Jelgavas 2. pamatskolā par mājturības skolotāju strādās Mārtiņš Dzerkalis, Jelgavas 5. vidusskolā krievu valodu un literatūru mācīs Anna Ļubinska, Ieva Minčina Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā mācīs dabaszinības, bet Mārtiņš Ziemelis par profesionālās izglītības skolotāju strādās Jelgavas Amatu vidusskolā. Tika sveikta jaunā Jelgavas 2. pamatskolas direktore Ināra Pampe, kas šajā amatā nomainīja ilggadējo direktori Ludmilu Gineiti. Par direktores vietnieci Jelgavas 5. vidusskolā strādās Tatjana Grencione, pirmskolas izglītības iestādes „Vārpiņa” vadītājas vietniece būs Inga Donova. Jelgavas pilsētas vēstures un sociālo zinību metodisko apvienību vadīs Jelgavas 6. vidusskolas skolotāja Iveta Šiļeiko, mūzikas metodisko apvienību vadīs Jelgavas 4. vidusskolas direktors Agris Celms.

Savu vēlējumu pedagogiem jaunajā mācību gadā bija sagatavojuši arī Jelgavas pilsētas skolēnu domes pārstāvji.

Muzikālu sveicienu klātesošos sveica „TirkīzBand”, kuru apsveikuma repertuārā bija iekļauta arī Jelgavas dziesma „Satiksimies Jelgavā”.

Pēc svinīgās sanāksmes pedagogiem bija iespēja pēc izvēles piedalīties 4 meistarklasēs. Meistarklasi „Skolotāja labizjūtas veicināšanas stratēģijas” pedagogi varēja uzzināt, kā atslābināt situatīvu trauksmi, atbrīvoties no bailēm un satraukuma, disciplinēt prātu, atbrīvoties no haosa galvā, apgūt ieradumu apkārt notiekošo uztvert bez bažām un satraukuma. Meistarklasē „Rakstība. Indivīds. Diahronās un sinhronās pasaules sadursme” noskaidroja, kādēļ veidojas uztveres plaisa? Kādēļ vienu un to pašu literāro darbu, filmu, politisku vēstījumu vai plašāku sabiedrisku procesu uztver dažādi? Par to, cik svarīgi skolotājam pārzināt lietišķā apģērba iespējas veiksmīga tēla veidošanā. Kam vajadzētu būt katra pedagoga garderobē, lai skolotāja tēls vienmēr būtu aktuāls un veiksmīgs varēja uzzināt meistarklasē „Pedagoga vizuālā tēla veiksmīga izmantošana karjerā”. Meistarklasē „Veiksmīgas publiskās uzstāšanās priekšnosacījumi” tika runāts par to, ka jebkuras publiskas uzstāšanās mērķis ir koncentrētā veidā klātesošajiem sniegt jaunu, atmiņā paliekošu informāciju. Kā to panākt, kādi faktori ietekmē runas priekšnesuma kvalitāti, un kā apzināti uzlabot savas oratora iemaņas?

Veiksmīgu un radošām idejām bagātu jauno mācību gadu!

Atgriezties