Apgūst digitālo stāstu veidošanu
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33

No 2014. gada 2. jūnija Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) 15 kursu dalībnieki apgūst digitālo stāstu veidošanas prasmes projekta “Telecentre Multimedia Academy” ietvaros.

Dalībnieku vidū ir vispārizglītojošo skolu skolotāji, bibliotekāri, IKT pasniedzēji un jaunieši. Grupas dalībniekiem ir iepriekšējā pieredze darbā ar video un foto, taču nākot uz kursiem, visus vieno kopīgs mērķis – apgūt prasmi veidot digitālos stāstus un gūt izpratni par to, ar ko tieši digitālie stāsti atšķiras no citiem audio un video formāta darbiem. Kursu dalībnieki apmācībās ir ieinteresēti un motivēti, jo visiem ir skaidrs, kur apgūtais tiks izmantots.

Nodarbības vada pieredzējuši speciālisti: kino operators, filmu veidošanas kursu vadītājs Dainis Juraga un režisore, filmu kritiķe Liene Linde. Viņu vadībā dalībnieki teorētiski un praktiski apgūst filmas satura plānošanas, filmēšanas, intervēšanas un video montāžas prasmes.

Apmācību rezultātā kursu dalībnieku komandas izveidos 5 digitālos stāstus, kas tiks prezentēti apmācību noslēguma nodarbībā 1. jūlijā ZRKAC. Interesenti šos stāstus varēs noskatīties arī tiešsaistē.

Kursi tiek īstenoti projekta „Telecentre Multimedia Academy” (Nr. 526752-LLP-1-2012-1-BE-GRUNDTVIG-GMP) ietvaros. Tā  mērķis ir nodrošināt iespēju multimediju prasmju pilnveidošanai pieaugušajiem. Latviju kā partneris projektā pārstāv Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija, kas apmācību procesu ir uzticējusi veikt ZRKAC.

Atgriezties