Nodarbība vecākiem par bērnu drošību virtuālajā vidē
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

2014. gada 26. maijā Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā notika izglītojoša nodarbība vecākiem un pedagogiem par bērnu drošību virtuālajā vidē „Bezpersoniskas spēlītes, personiskas nelaimes”. Nodarbību vadīja Maija Katkovska, Net-Safe Latvia Drošāka interneta centra vadītāja.

Bērnu vecāki un pedagogi, kas bija ieradušies uz nodarbību, uzzināja kādiem nolūkiem dažādu vecumposmu bērni visbiežāk izmanto internetu un kādi ir no tā izrietošie riski un apdraudējumi. M. Katkovska informēja dalībniekus par interneta satura filtrēšanas nozīmi un iespējām, kā arī  pastāstīja kā rīkoties, ja ļaunprātīgas rīcības vai neuzmanības rezultātā ir nodarīts kaitējums lietotājam neatkarīgi no viņa vecuma. Vecākiem un pedagogiem ļoti svarīgi bija uzzināt, ka Droša interneta centrā var griezties pēc palīdzības situācijās, kad nepieciešams operatīvi dzēst interneta vietnēs ievietotu informāciju. Problēmu iespējams  atrisināt ātri - tika minēti konkrēti piemēri, kad pusstundas, stundas laikā nevēlamā informācija no interneta tiek izņemta. Tomēr lektore uzsvēra, ka šādi var atrisināt problēmu tikai īslaicīgi, negarantējot kopiju atkārtotu parādīšanos.

Ļoti būtiski ir atcerēties pašiem un iemācīt bērniem, ka anonimitāte internetā ir tikai nosacīta, tādēļ nepieciešams sekot līdzi tam, kādu informāciju pieaugušie un bērni publicē šajā vidē.

Galerija

Net-Safe Latvia Drošāka interneta centra vadītājas Maijas Katkovskas vadītā nodarbība vecākiem un pedagogiem par bērnu drošību virtuālajā vidē
Atgriezties