Veicina profesionālās izglītības attīstību Zemgalē
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33

2012. gada 26. septembrī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) tikās profesionālo izglītības iestāžu direktoru vietnieki un metodiķi no visas Zemgales, lai runātu par aktualitātēm profesionālās izglītības jomā 2012./2013. mācību gadā.

Semināra dalībniekus uzrunāja ZRKAC direktore Sarmīte Vīksna ar vārdiem: „Vajag celt tā, lai viss pagājušais savienotos ar nākamo. Virzīsim tagadni, izmantojot pagātnes enerģiju un nākotnes magnētu.” Pasākuma gaitā S. Vīksna sniedza ieskatu centra darbībā.

Semināru atklāja Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece profesionālās un pieaugušo izglītības jautājumos Ina Vārna ar prezentāciju Par profesionālās izglītības attīstības galvenajiem virzieniem. Papildus pašreizējo jomas attīstības virzienu iezīmēšanai prezentācijā tika stāstīts par dažādajiem finanšu instrumentiem, kurus izglītības iestādes var izmantot mācību infrastruktūras un pasniedzēju kompetenču pilnveidei. Uzsvērti tika ESF aktivitātes „Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības attīstība izglītības sistēmā” piedāvātie risinājumi sociālo partneru iesaistīšanai profesionālās izglītības popularizēšanā un tās sniegto iespēju paplašināšanā.

ZRKAC Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļas (VPIAN) vadītāja Sanita Šabanska iepazīstināja semināra dalībniekus ar nodaļas darba plānu 2012./2013. mācību gadam. Arī šajā gadā VPIAN īstenos daudzveidīgas aktivitātes pedagogu kompetences un skolēnu sasniegumu veicināšanai. Par profesionālās pilnveides kursu piedāvājumu un radošajiem konkursiem profesionālo izglītības iestāžu pedagogiem sīkāk informēja VPIAN galvenā speciāliste Ilze Vārna.

Pēcpusdienā semināra dalībnieki devās ekskursijā uz ZRKAC Metālapstrādes mācību parku, kur guva ieskatu profesionālu metinātāju un CNC darbagaldu operatoru apmācības procesā. Seminārs noslēdzās ar Jelgavas Amatu vidusskolas apmeklējumu.

Galerija

Seminārs profesionālo izglītības iestāžu direktoru vietniekiem un metodiķiem
Atgriezties